Χάρτες, Υδρογραφικοί

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Χάρτες, Υδρογραφικοί

Αντίστοιχοι όροι

Χάρτες, Υδρογραφικοί

Σχετικοί όροι

Χάρτες, Υδρογραφικοί

6 Αρχειακή περιγραφή results for Χάρτες, Υδρογραφικοί

6 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

I. Scio / [N. Χίος] / [I. Chios]

  • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000125
  • Αρχείο
  • χ.χ.

Υδρογραφικός χάρτης τμήματος της ανατολικής πλευράς του νησιού στο οποίο περιλαμβάνεται και η πόλη της Χίου.

Les Côtes de la Grèce et l' Archipel / [Οι ακτές της Ελλάδας και το Αρχιπέλαγος] / [The coasts of Greece and the Archipelago]

  • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000283
  • Αρχείο
  • 1756

Υδρογραφικός χάρτης των ακτών της Ελλάδας και του Αρχιπελάγους του Αιγαίου.
Σχεδιαστής: D' Anville, Sr.
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: Paris
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: [Παρίσι]

Plan du port St. Antoine sur l' île de Lemnos [Σχέδιο του λιμανιού του Αγίου Αντωνίου στο νησί της Λήμνου] [Plan of Saint Anthony's port on the island of Lemnos]

  • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000016
  • Αρχείο
  • [1782]

Υδρογραφικός χάρτης του λιμανιού του Αγίου Αντωνίου στη Λήμνο. Εκτός από το βάθος της θάλασσας, αποτυπώνεται και η τοπογραφία της περιοχής.
Χαρτογράφος: Kauffer, F.
Χαράκτης: Perrier, J.
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: [Paris]
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: [Παρίσι]