Χάρτες, Τοπογραφικοί

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Χάρτες, Τοπογραφικοί

Αντίστοιχοι όροι

Χάρτες, Τοπογραφικοί

Σχετικοί όροι

Χάρτες, Τοπογραφικοί

2 Αρχειακή περιγραφή results for Χάρτες, Τοπογραφικοί

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Άργους, χάρτης (Κ17γ,4)

  • GRGSA-CA- PRI028.10
  • Αρχείο
  • 1831

Χάρτης τοπογραφικός της πόλης Άργους, που σχεδιάστηκε με εντολή του Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια από τον μηχανικό Rudolph de Borroczun τον Μάρτιο του 1831.

Συλλογή Ι. Κατσίκα. Απόσπασμα του Ιστορικού Αρχείου της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου (Τοπογραφικό Τμήμα)

  • Αρχείο
  • 1835 - 2007

Περιέχει τοπογραφικούς, μεταλλευτικούς και γεωφυσικούς χάρτες, σχέδια κατοικιών και μονάδων του εργοστασίου, έγγραφα και επιστολές της εταιρείας, βιβλία τοπογραφικών μετρήσεων καθώς και τοπογραφικά όργανα. Στους χάρτες περιλαμβάνονται και ορισμένοι πρωτότυποι των Γερμανών χαρτογράφων Kaupert και Lepsius.

Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου