Χαλκιδική

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Χαλκιδική

Equivalent terms

Χαλκιδική

Σχετικοί όροι

Χαλκιδική

113 Αρχειακή περιγραφή results for Χαλκιδική

113 results directly related Exclude narrower terms

3. Λάρισσα [3. Larissa]

 • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000157
 • Αρχείο
 • χ.χ.

Γεωφυσικός χάρτης της Λάρισας. Απεικονίζονται το βορειοανατολικό τμήμα του νομού Λάρισας και το νοτιοδυτικό τμήμα της Χαλκιδικής.
Εκδότης: Υπουργείον των Στρατιωτικών
Χαράκτης: Καισαροβασιλικό Στρατιωτικό-Γεωγραφικό Ινστιτούτο Βιέννης
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: Βιέννη
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: [Vienna]

Έγγραφο ευχαριστιών της κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας (Κ115α)

 • GRGSA-CA- PRI028.60
 • Αρχείο
 • 1941

Έγγραφο του πρωθυπουργού της Νέας Ζηλανδίας προς την Κοινότητα Βραστών (Βράσταμα) Χαλκιδικής με το οποίο εκφράζει τις ευχαριστίες του για τη φιλοξενία των Νεοζηλανδών στρατιωτών.

Νομαρχία Χαλκιδικής

Αρχείο 3ου Νηπιαγωγείου Πολυγύρου

 • GRGSA-CHA EDU.11.1
 • Αρχείο
 • 1991-2012

Φάκελος δελτίων στατιστικής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης, βιβλίο πρωτοκόλλου, φάκελος δελτίων υγείας παιδιών, φάκελος πιστοποιητικών γεννήσεως, δελτίων εγγραφόμενων παιδιών

3ο Νηπιαγωγείο Πολυγύρου

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Πολυγύρου

 • GRGSA-CHA EDU.9.1
 • Αρχείο
 • 1956-2007

Φάκελος συμφωνητικών, συμβάσεων καθαριότητας, πρακτικών, αιτήσεων, βιβλίο-μισθολόγιο καθαρίστριας, σχολικά κυλικεία, εκμίσθωση κυλικείου, διακήρυξη διαγωνισμού, πράξεις σχολικής εφορείας, δημοσιεύσεις διαγωνισμών, φάκελος κτιριολογικά θέματα, φάκελοι αλληλογραφίας, φάκελος ενοικιάσεις σχολικών αγρών δημοτικού σχολείου Πολυγύρου, φάκελος σχολικές επιτροπές - σχολικό ταμείο, φάκελος απολογιστικά στοιχεία οικονομικής χρήσης για τον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου Ν. Χαλκιδικής, φάκελος εξωδιδακτικές εκδηλώσεις, δραστηριότητες, φάκελοι ενδεικτικών, φάκελος άδειες – μεταθέσεις – αποσπάσεις – προαγωγές, φάκελος λαϊκή επιμόρφωση, απολυτήρια Δημοτικού, αιτήσεις πολιτών, φάκελος αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις για απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού σχολείου, φάκελος σχολικός σύμβουλος, φάκελος μεταφορά μαθητών ημερολογιακές καταστάσεις, φάκελος στατιστικά στοιχεία, φάκελος πίνακες στοιχείων σχολείου – καταστάσεις μαθητών και δάσκαλων, φάκελος εγγραφές – μετεγγραφές – επανεγγραφές, ειδικά σχολεία

1ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου (Χαλκιδική)

Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Πολυγύρου

 • GRGSA-CHA EDU.10.1
 • Αρχείο
 • 1976-2008

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας, βιβλίο ταμείου, φάκελος στατιστικών στοιχείων, φάκελος σχολική εφορεία, φάκελοι πιστοποιητικών, ληξιαρχικών πράξεων γέννησης

2ο Νηπιαγωγείο Πολυγύρου (Χαλκιδική)

Αρχείο Αγρονομικού Τμήματος Πολυγύρου

 • GRGSA-CHA ADM.11.1
 • Αρχείο
 • 1920-2003

Βιβλία μηνύσεων, βιβλίο δικάσιμων, φάκελοι Πταισματοδικείου Συκιάς, βιβλίο περιοδειών Διοικητών Αγροφυλακής και Αγρονόμων, βιβλίο προφορικών παραπόνων Πολυγύρου, βιβλίο Ποινών Οργάνων, βιβλίο Μητρώου Δυνάμεως Οργάνων Αγροφυλακής, βιβλίο αυτοφώρων Αγρονομείου Αρναίας, βιβλίο Υπαλληλικού Προσωπικού Αγρονομείου Αρναίας, βιβλίο Στατιστικής και Συμβιβασμών Αγρονομείου Αρναίας, φάκελοι εγκύκλιων & διαταγών, φάκελοι τρόπων διαχειρίσεως υλικού Αγροφυλακής, φάκελοι δικαστικών, ερανικοί κατάλογοι & φορολογικοί κατάλογοι περιοχών Χαλκιδικής, φάκελοι προσωπικού, βιβλίο αποθήκης, βιβλία - κώδικες Νομοθεσίας & Δικονομίας.

Αγρονομικό Τμήμα Πολυγύρου

Αρχείο Αθανάσιου Καραγκάνη

 • GRGSA-CHA PRI.1.1
 • Αρχείο
 • 1880-1981

Φάκελοι εκλογικά, φάκελοι εκλογές, φάκελοι πολιτικά, φάκελοι χειρόγραφα έγγραφα, φάκελος αποδείξεις, φάκελος ευχετήριες κάρτες, τηλεγραφήματα, φάκελος ελαιουργικού συνεταιρισμού, φάκελος ονοματεπώνυμα οικογενειών δημοτών, φάκελος καταστάσεις συνδρομητών εφημερίδας «Χαλκιδική», φάκελοι λόγοι Καραγκάνη (Δημάρχου Πολυγύρου), φάκελοι ελαιουργικά θέματα, φάκελοι ΕΔΗΚ Χαλκιδικής, φάκελοι φωτογραφίες, βιβλιάρια Τραπεζών, βιβλιάριο Ασφάλισης, διαβατήριο, φάκελοι φύλλα τοπικων εφημερίδων και πανελλήνιας κυκλοφορίας, φάκελοι βιβλίων χημείας, ιστορίας, πολιτικής στην ελληνική και γαλλική γλώσσα

Καραγκάνης, Αθανάσιος

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Νέας Καλλικράτειας

 • GRGSA-CHA [ADM.29.1, 29.3]
 • Αρχείο
 • 1967-2010

Φάκελοι δελτίων αδικημάτων - συμβάντων - συλλήψεων - συστάσεων και παραπόνων, φάκελοι αναζητήσεων απολεσθέντων - κλαπέντων ή ανευρεθέντων αντικειμένων, φάκελοι αιτήσεων, φάκελοι Στρατιωτικών Αρχών εφέδρων και απόστρατων, φάκελοι Εισαγγελικών Αρχών, φάκελοι αντικατάστασης απολυτηρίων, φάκελοι στελεχών αστυνομικών σημειωμάτων, φάκελοι με μπλοκ τροχονομικών παραβάσεων

Αστυνομικό Τμήμα Νέας Καλλικράτειας

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Πολυγύρου, Αστυνομικού Σταθμού Ορμύλιας, Αστυνομικού Σταθμού Βραστάμων, Αστυνομικού Σταθμού Γερακινής

 • GRGSA-CHA ADM. 25.1
 • Αρχείο
 • 1945-2009

Φάκελοι επιτελικών υπηρεσιών σωμάτων ασφαλείας, φάκελοι επετείων , φάκελοι δελτίων απογραφικών-στατιστικών, φάκελοι πειθαρχικών παραπτωμάτων, φάκελοι αδειών -ατομικών εγγράφων, φάκελοι καταγγελιών κατά ανδρών χωροφυλακής, φάκελοι ποινικών υποθέσεων, φάκελοι προσωπικού, φάκελοι πολιτικών υπαλλήλων χωροφυλακής, φάκελοι υποθέσεων ανδρών που δεν ανήκουν στη δύναμη, φάκελοι οικημάτων Α.Τ. & Α.Σ., φάκελοι πληροφοριών, φάκελοι μεταβολών υπηρεσιακής απασχόλησης, φάκελοι επιθεωρήσεων Α.Σ., φάκελοι δελτίων αδικημάτων και συμβάντων, φάκελοι ενεδρών - περιπολιών-κατασκοπεύσεων, φάκελοι μέτρων ασφαλείας υψηλών προσώπων, φάκελοι πρόληψης καταστολής εγκλήματος, φάκελοι καταδιωκόμενων - παιγνίων- στοιχημάτων - εράνων-αλλοδαπών - επαναπατρισθέντων- αναζητήσεων - λιποτακτών-στρατολογίας , φάκελοι σχολών χωροφυλακής, φάκελοι εκλογικών θεμάτων, φάκελοι προστασίας εθνικού νομίσματος & θεμάτων κρατικής ασφάλειας, φάκελος βιβλίων περί θεμάτων χωροφυλακής.

Αστυνομικό Τμήμα Πολυγύρου

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Κασσάνδρας

 • GRGSA-CHA ADM.34.1
 • Αρχείο
 • 1985-2007

Φάκελοι παράνομων οικοδομών - κατεδαφίσεων, φάκελοι διακοπής οικοδομικών εργασιών, φάκελοι αιφνίδιων θανάτων, φάκελοι εγκλημάτων προσβολής της πολιτειακής εξουσίας, φάκελοι κλοπών, φάκελοι αναζητήσεων κλαπέντων οχημάτων - πινακίδων, φάκελοι καταδιωκομένων ξένων περιφερειών, φάκελοι παραχαράξεων – κυκλοφορίας κίβδηλων – πλαστών χαρτονομισμάτων.

Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας (Χαλκιδική)

Αρχείο Β΄ Λιμενικού Τμήματος Νέων Μουδανιών

 • ADM095
 • Αρχείο
 • 1988 - 2000

Άδειες επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας. Παράνομη αλιεία. Ρύπανση από ελαιοτριβεία. Έλεγχοι πλοίων σε θέματα προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος. Δικαιολογητικά παραλαβής καυσίμων. Παράνομη απουσία ναυτικών. Απολογισμός-Προγραμματισμός 1991-1992. Εμπιστευτικά σήματα ελέγχου σκαφών. Δελτία κίνησης Θ/Γ. Εγκληματικότητα αλλοδαπών. Διαβιβαστικά αποφάσεων και κλήσεων σε Λιμενικές και Αστυνομικές Αρχές. Ρύπανση-καθαρισμός αιγιαλού, βολές, επιφυλακή 50% δυνάμεως. Ανακοινώσεις εκτάκτων δελτίων καιρού.

Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών

Αρχείο Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας

 • ADM001
 • Αρχείο
 • 1862 - 1937

Καταγραφές δημόσιων αρχών, πληθυσμού, προσφύγων, μεταναστών, πόλεων και χωριών των υποδιοικήσεων Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Καρατζόβας, Γιαννιτσών, Εδέσσης, Λαγκαδά, Κατερίνης, Βέροιας, Δράμας, Κιλκίς. Θέματα δημόσιας τάξης, υγείας, αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, στατιστικές. εκπαιδευτικά, πρόσφυγες, μετανάστες, αλληλογραφία με συμμαχικές αρχές Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ζητήματα Αγίου Όρους, ιδρύσεις σωματείων και λειτουργία ιδρυμάτων.

Γενική Διοίκηση Μακεδονίας

Αρχείο Γυμνασίου Πολυγύρου

 • GRGSA-CHA EDU.4.1
 • Αρχείο
 • 1946-1975

Φάκελοι έγγραφα εισερχόμενα-εξερχόμενα, φάκελοι απολυτήρια και τίτλοι σπουδών Γυμνασίου Πολυγύρου και άλλων σχολείων και γυμνασίων, βιβλίο ειδικός έλεγχος παραρτήματος Ν. Μουδανιών

Γυμνάσιο Πολυγύρου (Χαλκιδική)

Αρχείο Δ΄ Λιμενικού Τμήματος Νέου Μαρμαρά

 • ADM078
 • Αρχείο
 • 1976 - 1995

Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα σε διωκόμενα άτομα. Παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών. Δραστηριότητα του κατηργημένου Λιμενικού Σταθμού Γερακινής. Ασκήσεις αντιαεροπορικών βολών. Παράνομη αλιεία. Δραστηριότητα Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας. Εισπράξεις υπέρ Λιμενικού Ταμείου 1987-1993. Δικαιολογητικά ΝΑΤ, Δραστηριοποίηση ΓΕΝΕ, προκήρυξη κατάταξης δοκίμων λιμενοφυλάκων, μέτρα τάξεως.

Δ΄Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά

Αρχείο δήμου Νικήτης

 • GRGSA-CHA RLA.1.1, 1.2
 • Αρχείο
 • 1849-1992

Αιτήσεις απορίας, βιβλία Πρωτοκόλλου, βιβλίο μητρώο εθελοντικού γυναικείου ομίλου κοινότητας Νικήτης, φάκελος Λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας Ασφαλίσεως Αγροτών, βιβλίο αποθήκης τροφίμων Νοσοκομείου, βιβλία απογραφής ζώων, βιβλίο κτηματολόγιο Κοινότητας Νικήτης, βιβλία Μητρώου Αρρένων, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων, βιβλία αποφάσεων, βιβλίο γενικό μητρώο Δημοτών, βιβλίο προσωπικής εργασίας.

Δήμος Νικήτης

Αρχείο Δημοτικής Ενότητας Ορμύλιας (Χαλκιδική)

 • GRGSA-CHA RLA.9.1
 • Αρχείο
 • 1961-1973

Φάκελος αιτήσεων, πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, θανάτου, γέννησης, περιουσιακής κατάστασης πλησιέστερων συγγενών, φάκελος αιτήσεων – πιστοποιητικών εγγραφής Μητρώα Αρρένων

Δημοτική Ενότητα Ορμύλιας (Χαλκιδική)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Παύλου

 • GRGSA-CHA [EDU. 2.1, 2.3]
 • Αρχείο
 • 1925-2011

Βιβλία περιουσίας Δημοτικού Σχολείου Αγίου Παύλου, βιβλία Γενικός Έλεγχος Δημοτικού Σχολείου Αγίου Παύλου και Νυχτερινής Σχολής Αγίου Παύλου, βιβλία μαθητολόγια Δημοτικού Σχολείου Αγίου Παύλου και Νυχτερινής Σχολής Αγίου Παύλου, φάκελοι τίτλοι σπουδών, βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία 92 τίτλοι λογοτεχνικά, παιδαγωγικά, ιστορικά, βιβλία κινητής περιουσίας σχολείου, βιβλίο ευρετήριο μαθητών, βιβλία πρακτικών συλλόγου διδασκόντων, βιβλίο ημερολογίου σχολικής ζωής, φάκελος δικαιολογητικών εγγραφής μαθητών, φάκελος βεβαιώσεων φοίτησης, προόδου, πιστοποιητικά σπουδών, φάκελος σχολικών επιτροπών- κυλικείων, βιβλίο μητρώου μαθητών, άλμπουμ φωτογραφιών (μαθητών και δασκάλων), φάκελος απολογισμός σχολικού ταμείου Αγίου Παύλου, φάκελος συλλόγου, φάκελος εσόδων-εξόδων, βιβλίο διεκπεραίωση εγγράφων, βιβλία βιβλιοθήκης, βιβλίο καταθέσεις –αναλήψεις, βιβλίο εσόδων-εξόδων, βιβλία ταμείου

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Παύλου (Χαλκιδική)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Διονυσίου

 • GRGSA-CHA EDU.1.1
 • Αρχείο
 • 1911-1999

Βιβλίο Πρωτοκόλλου Νηπιαγωγείου, βιβλίο ακίνητη περιουσία, βιβλίο μητρώο προόδου Δημοτικού Σχολείου, 2 Εγκυκλοπαίδειες, βιβλία 122 τίτλοι: εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά, ιστορικά.

Δημοτικό Σχολείο Διονυσίου (Χαλκιδική)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κελλιού

 • GRGSA-CHA [EDU.5.1, 5.2]
 • Αρχείο
 • 1915-1995

Βιβλία μαθητολόγια σχολείων Βραστών και Κελλιού, βιβλία Πιστοποιητικά σπουδών, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλία Πρωτοκόλλου, βιβλία μαθητικού συσσιτίου, βιβλία αποθήκης τροφίμων, βιβλία μητρώα μαθητικού συσσιτίου, βιβλία ταμείου σχολικής εφορείας, βιβλία γενικού ελέγχου δημοτικών σχολείων Βραστών και Κελλιού, βιβλία πράξεις σχολικής εφορείας σχολείου Κελλιού, βιβλίο παρουσίας διδακτικού προσωπικού, βιβλίο εκθέσεις επιθεώρησης διδακτικού προσωπικού, Βιβλία περιουσία (κινητά-ακίνητα) βιβλίο σπουδής Βραστών, Βιβλίο Σχολικού Συνεταιρισμού

Δημοτικό Σχολείο Κελλιού (Χαλκιδική)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νέου Μαρμαρά

 • GRGSA-CHA EDU.6.1
 • Αρχείο
 • 1927-1989

Βιβλίο βιβλιοθήκης Δημοτικού Σχολείου Ν. Μαρμαρά, βιβλία περιουσίας (κινητά-ακίνητα) Δημοτικού Σχολείου Ν. Μαρμαρά, βιβλία πράξεις σχολικής εφορείας δημοτικού σχολείου Ν. Μαρμαρά, βιβλίο δαμαλισμού δημοτικού σχολείου Ν. Μαρμαρά, ), βιβλίο πράξεων προαχθέντων & απορριφθέντων δημοτικού σχολείου Ν. Μαρμαρά, βιβλίο ενδεικτικών δημοτικού σχολείου Ν. Μαρμαρά, βιβλίο πράξεων διδακτικού προσωπικού δημοτικού σχολείου Παρθενώνα, βιβλία πρωτοκόλλου, φάκελος αρχείο σχολικής εφορείας δημοτικού σχολείου Παρθενώνα, φάκελος διδακτηριακών εργασιών, φάκελοι απολογισμοί σχολικού ταμείου Ν. Μαρμαρά, φάκελοι τίτλοι σπουδών και πιστοποιητικών, φάκελος ημερήσιος έλεγχος Νυχτερινής Σχολής Ν. Μαρμαρά, φάκελος Νυχτερινού Σχολείου Ν. Μαρμαρά, φάκελος γενικός έλεγχος Νυχτερινής Σχολής Ν. Μαρμαρά

Δημοτικό Σχολείο Νέου Μαρμαρά (Χαλκιδική)

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Πολυγύρου και Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Αρναίας

 • GRGSA-CHA ADM.26.1
 • Αρχείο
 • 1960-2007

Βιβλία πρωτοκόλλου, φάκελοι δηλώσεων φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων περαιωμένου αρχείου του γραφείου εισοδήματος, φάκελοι ειδοποιήσεων τμήματος εσόδων.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Πολυγύρου

Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • GRGSA-CHA [ADM.21.1, 21.3]
 • Αρχείο
 • 1939-2011

Ατομικοί φάκελοι εκπαιδευτικών, φάκελοι εργασιών μαθητών & συλλόγων, φάκελος περιοδικής έκδοσης Συλλόγου γονέων “Μελετώντας την παράδοση”, φάκελος παιδαγωγικού κέντρου ερευνών και επιμόρφωσης Κρυοπηγής, φάκελοι εισηγήσεις επιμορφωτικής συνάντησης εκπαιδευτικών σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, φάκελοι απογραφικών δελτίων, φάκελοι στατιστικών στοιχείων, φάκελος διαλέξεων πολιτικής σχεδίασης εκτάκτου ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.), φάκελοι πειθαρχικών - ποινών - αμοιβών - ανακρίσεων.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αρχείο Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) Νέων Μουδανιών

 • GRGSA-CHA ADM.18.1
 • Αρχείο
 • 2003-2012

Βιβλία μονόριγα ακτινογραφιών, βιβλίο μονόριγο παραλαβών φιλμς, βιβλία επισκέψεων - περίθαλψης ακτινολογικού, βιβλία μητρώου ακτινολογικών εργαστηρίων.

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) Νέων Μουδανιών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ιερισσού

 • GRGSA-CHA JUS.2.1
 • Αρχείο
 • 1913-1959

Πρακτικά αποφάσεις, αποφάσεις μικροδιαφορές, πολιτικές εκθέσεις, πρακτικά πολιτικών αποφάσεων, εκθέσεις, πράξεις ένορκες βεβαιώσεις, διαταγές πληρωμής

Ειρηνοδικείο Ιερισσού

Αρχείο Ειρηνοδικείου Συκιάς

 • GRGSA-CHA JUS.4.1
 • Αρχείο
 • 1980-1990

Πολιτικές δικογραφίες, πταίσματα, βιβλία πρωτοκόλλου, δικάσιμοι Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Συκιάς, υποθέσεις ματαιωθείσεις & συμβιβασθείσεις, ένορκες βεβαιώσεις, πρακτικά αναβολής, κατασχέσεις πλειστηριασμοί, αλληλογραφία

Ειρηνοδικείο Συκιάς

Αρχείο Επισκοπής Αρδαμερίου

 • REL006
 • Αρχείο
 • 1876 - 1914

Πρακτικά συνεδριάσεων Δημογεροντίας και Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου, Πρακτικά και αποφάσεις του Πνευματικού Δικαστηρίου και Εφορίας Σχολών

Επισκοπή Αρδαμερίου

Αρχείο Ιστορικής Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής (Ι.Λ.Ε.Χ.)

 • GRGSA-CHA COL.2.1
 • Αρχείο
 • 1961-2004

Βιβλία τόμοι «Χρονικά της Χαλκιδικής», «Ο Ελληνισμός της Μ. Ασίας, του Πόντου, της Αν. Θράκης και η Χαλκιδική, 1912-1940», «Ο Αριστοτέλης και η Σύγχρονη Εποχή», «Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συμποσίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Χαλκιδικής 1984», «Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συμποσίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Χαλκιδικής 1987», «Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συμποσίου 1990», «Η οικονομική σκέψη των Αρχαίων Ελλήνων», «Η οικονομική σκέψη των Αρχαίων Ελλήνων», «Αριστοτέλης ο Σταγιρίτης», «Τα Εικοσάχρονα της Ι.Λ.Ε.Χ, 1960-1980», «Κατάλογος εκδόσεων Ι.Λ.Ε.Χ.», «Ι.Λ.Ε.Χ.», «Η Χαλκιδική τιμά τον Γ. Θ. Βαφόπουλο»

Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής (Ι.Λ.Ε.Χ.)

Αρχείο Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Νομού Χαλκιδικής

 • ADM082
 • Αρχείο
 • 1986 - 1994

Πληροφορίες σχετικά με λειτουργία ΚΤΕΟ, μηχανολογικός εξοπλισμός, μεταφορά εισπράξεων ΚΤΕΟ, κτιριακά προβλήματα, υπαλληλικά θέματα. 2.500 Δελτία Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων διαφόρων κατηγοριών.

ΚΤΕΟ Ν. Χαλκιδικής

Αρχείο Κεντρικής Κτηματολογικής Υπηρεσίας (Οθωμ.)

 • ORL001
 • Αρχείο
 • 1830 - 1912

Στελέχη διπλοτύπων προσωρινών πιστοποιητικών μεταβιβάσεως βακουφικών γαιών που αφορούν τις διοικητικές περιφέρειες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς και Βέροιας.

Κεντρική Κτηματολογική Υπηρεσία (Οθωμ.)

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης

 • ADM068
 • Αρχείο
 • 1968 - 2016

Αρχειακό υλικό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης και των γραφείων που υπάγονται σε αυτό, του Π.Ο.Ν.Θ., των Λιμενικών Τμημάτων Ν. Μουδανιών και Κατερίνης: Βιβλία καυσίμων. Πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής πλωτού σκάφους και περιπολικών, πιστοποιητικά επιθεώρησης πνευστής σωστικής σχεδίας, πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής τηλεπ/κού υλικού 1974-1982. Φάκελοι αλληλογραφίας και αποστολής Επιδοτηρίων Λιμενικών Αρχών 1990-1991. Φάκελοι άδειας Οστρακαλιείας. Μέτρα τάξης κατά την απο-επιβίβαση επιβατών και οχημάτων στα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία 1990-1992. Φάκελος εσωτερικής αλληλογραφίας Τμήματος Γραμματείας με ΛΑ/Δικαστικό 1990-1995. Φάκελος ΛΑ/Δικαστικού: διαβιβαστικά αποφάσεων και κλήσεων σε λιμενικές και αστυνομικές Αρχές 1992-1993. Διοικητικά θέματα, 1986-1992, ρύπανση θάλασσας 1980-1996, φάκελος Νηολογίων 1996. Πίνακες διαφόρων δαπανών Υγειονομικής Περίθαλψης 1994. Από το Α΄ Λ/Τ Ν.Μηχανιώνας: 1 φάκελος Γαλάζιες σημαίες της Ευρώπης 1997. Από Β΄ Λ/Τ Ν.Μουδανιών: 1 φάκελος Παράνομη αλιεία-άδειες αμμοληψίας- αλληλογραφία με Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων 1995-1997. 3 φάκελοι αδειών πετρέλευσης πλοίων 1996-1997. 11 φάκελοι αδειών σκαφών, γρι-γρι, κ.λπ. Από το Γ΄ Λ/Τ Κατερίνης: 1 Βιβλίο καταγγελιών για παράνομη αλιεία 1992-94. 8 φάκελοι ποικίλων θεμάτων. Από το Δ΄ Λ/Τ Ν. Μαρμαρά: 1 φάκελος κίνησης Θ/Γ σκαφών 1991-1994. Ατυχήματα πλοίων 1986. Από το Λ/Σ Πλαταμώνα: 1 φάκελος ποικίλων θεμάτων 1986-1994. Από Οίκο Ναύτου 1 φάκελος Υγειονομικών. Γραφείο Γενικής Αστυνομίας: α) Αιτήσεις-εγκρίσεις φορτοεκφόρτωσης επικίνδυνων φορτίων 1988. β) Βιβλίο καταγγελιών παράνομης αλιείας 1985-1989. γ) Άδειες ανέλκυσης-καθέλκυσης 1995-1999. δ) Άδειες πετρέλευσης 1996, 1999. Γραφείο Μικρών Σκαφών: Αιτήσεις έκδοσης-ανανέωσης ατομικών αδειών αλιείας (ερασιτεχνικές/επαγγελματικές) 2000. Τμήμα Ναυτολογίας: Ναυτικοί που έτυχαν προστασίας λόγω ασθενείας ή ατυχήματος. Σημειώματα ΓΕΝΕ των προς ναυτολόγηση ναυτικών έως και 1999. Τμήμα ΛΑ/ΓΓΑ: σχετικά με άδειες καταδυτικών εργασιών, εκδηλώσεις στους χώρους λιμανιού, λειτουργία πλωτών αναψυκτηρίων, άδειες ναυτικών πρακτόρων κ.λπ. Έγραφα του ΠΟΝ Θεσσαλονίκης. Εγκρίσεις φορτοεκφόρτωσης επικίνδυνων ειδών 2000-2001. Φάκελος φορτοεκφόρτωσης φορτίου χύμα πετρελαίου-αερίων σε δεξαμενόπλοια 2001. Φάκελοι του Γραφείου Ασφάλειας με Βεβαιώσεις Ναυτολόγησης-Απόλυσης αλλοδαπών ναυτικών 2001-2003. Φάκελος του Γραφείου Επιστασίας. Φάκελοι του Γρ. Ναυτολογίας (κύρωση συλλογικής σύμβασης εργασίας για πλόες στον Περσο-αραβικό Κόλπο, 1990. Φάκελος Υγειονομικού Ελέγχου αλιευμάτων 2001. Αγγελίες – Κ/Π – Α/Π πλοίων σημαίας εξωτερικού και εσωτερικού 2015. Βεβαιώσεις ναυτολόγησης και απόλυσης αλλοδαπών ναυτικών 2015. Αγγελίες – Κ/Π – Α/Π Κ/Ζ 2012. Καταχωρήσεις σημάτων SCHENGEN-SIRENE 2012. Έντυπα πληροφοριακών στοιχείων για είδος φορτοεκφορτωθέντων πετρελαιοειδών φορτίων έτους 2013.Υπηρεσιακά σημειώματα ελεγχθέντων πλοίων ετών 2013-2014. Φύλλα εκθέσεων επιθεωρήσεων MARPOL ετών 2013-2014. Έγγραφα του ΚΛΘ/Β’ Λ/Τ Ν. Μουδανιών και του Κ.Λ.Θ./Δ’ Λ/Τα Πλαταμώνα.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης

Αρχείο Κοινότητας Κρήνης Χαλκιδικής

 • MUN003
 • Αρχείο
 • 1969 - 1984

Έγγραφα που αφορούν τη Διοίκηση, το μόνιμο προσωπικό, τα οικονομικά-λογιστικά, την εσωτερική λειτουργία, τη γεωργία, κτηνοτροφία και υλοτομία.

Κοινότητα Κρήνης (Ν. Χαλκιδικής)

Αρχείο Λιμεναρχείου Ιερισσού και λιμενικών αρχών υπαγωγής

 • GRGSA-CHA [ADM.1.1, 1.12]
 • Αρχείο
 • 1955-2016

Φάκελοι συμβάσεων, ποινολογίων, απολογιών, φάκελοι αναζήτησης σκαφών, αλιείας κοραλλιών, άγονων γραμμών, δηλώσεων εκφόρτωσης μεγάλων πελαγικών ψαριών, φάκελοι στατιστικών, φάκελοι εγγράφων υδρογραφικής υπηρεσίας και υπηρεσίας φάρων, βιβλίο ημερησίων διαταγών, φάκελοι θεμάτων προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, φάκελοι αλληλογραφίας, φάκελοι δελτίων συμβάντων, φάκελοι πινάκων υπηρετούντος προσωπικού διαφόρων πλοίων, φάκελοι αδειών, φάκελοι αιτήσεων και δικαιολογητικών, φάκελοι σκαφών, φάκελοι αναφοράς οργανωμένου εγκλήματος, φάκελοι ελέγχου επιτήρησης εξωτερικών συνόρων SCHENGEN, φάκελοι στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας , φάκελοι εισπράξεων, φάκελοι αναζήτησης παιδιών, φάκελοι παράνομης διακίνησης και εμπορίας κατοικίδιων, φάκελοι ασφαλιστήριων συμβολαίων.

Λιμεναρχείο Ιερισσού

Αρχείο Λυκείου Νέων Μουδανιών

 • GRGSA-CHA EDU.3.1
 • Αρχείο
 • 1974-1999

Ατομικοί φάκελοι καθηγητών, φάκελος σχολικής εφορείας, βιβλίο πράξεων εξετάσεων, βιβλίο ευρετήριο, βιβλίο Μητρώο Μαθητών, φάκελος μεταφορά μαθητών, φάκελος εγγραφές – μετεγγραφές , φάκελος ιδιωτική εκπαίδευση φροντιστήρια, φάκελος κτηριολογικά θέματα

Λύκειο Νέων Μουδανιών (Χαλκιδική)

Αρχείο Λυκείου Νέων Μουδανιών

 • EDU016
 • Αρχείο
 • 1968 - 1994

Προγράμματα-ύλη διδασκαλίας, προσλήψεις, τίτλοι σπουδών, εξετάσεις κ.ά.

Λύκειο Νέων Μουδανιών

Αρχείο Νηπιαγωγείου Νέου Μαρμαρά

 • GRGSA-CHA EDU.7.1
 • Αρχείο
 • 1972-2000

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλίο μητρώο νηπίων, βιβλίο κινητής περιουσίας, βιβλία σχολικής εφορείας, φάκελος πιστοποιητικών εγγραφής νηπίων, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, φάκελοι δικαιολογητικά εγγραφής, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλία Ταμείου

Νηπιαγωγείο Νέου Μαρμαρά (Χαλκιδική)

Αρχείο Περιφερειακού Δασαρχείου Θεσσαλονίκης (Οθωμ.)

 • OTA006
 • Αρχείο
 • 1836 - 1912

Βιβλία ημερησίων και μηνιαίων εσόδων από υλοτομία, μισθολόγια, φάκελοι εισερχομένων εγγράφων Δασαρχείων Εδέσσης, Κασσάνδρας, Θάσου, Κατερίνης, Γιαννιτσών κ.ά.

Περιφερειακό Δασαρχείο Θεσσαλονίκης (Οθωμ.)

Αρχείο Πρωτοδικείου Χαλκιδικής

 • JUS009
 • Αρχείο
 • 1987 - 1990

Φάκελοι πολιτικών δικογραφιών Μονομελούς και Πολυμελούς τακτικής διαδικασίας, ασφαλιστικών μέτρων και βουλευμάτων.

Πρωτοδικείο Χαλκιδικής

Αρχείο Πρωτοδικείου Χαλκιδικής

 • GRGSA-CHA JUS.3.1, 3.3
 • Αρχείο
 • 1923-2012

Φάκελοι ενεχύρων, εκθέσεις Μονομελούς και Πολυμελούς, αιτήσεις, δικογραφίες, βιβλία αποφάσεις Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πολυγύρου, βιβλίο ευρετήριο, αλληλογραφία, φάκελοι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για εγγραφές, μετεγγραφές, διαγραφές εκλογέων από εκλογικούς καταλόγους, βιβλιόδετοι τόμοι εβδομαδιαίας Δικαστικής εφημερίδας «ΘΕΜΙΣ», Βιβλία πρωτοκόλλου ψηφοφορίας Δημοτικών & Περιφερειακών εκλογών Ν. Χαλκιδικής, βιβλία πρωτοκόλλου εκλογικών τμημάτων Ν. Χαλκιδικής

Πρωτοδικείο Χαλκιδικής

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σταγείρων - Ακάνθου

 • GRGSA-CHA [ADM.5.1, 5.2]
 • Αρχείο
 • 2001-2005

Φάκελοι σχεδίου αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, φάκελοι λήψης μέτρων πρόληψης πυρκαγιάς, φάκελοι δασοπροστασίας, φάκελοι διαχείρισης εναέριων μέσων, φάκελοι πυροπροστασίας Α.Ο., φάκελοι επιχειρησιακής κάλυψης Π.Υ. Ν. Χαλκιδικής, φάκελοι ελέγχου χωματερών.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Σταγείρων - Ακάνθου

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Κασσανδρείας

 • ADM103
 • Αρχείο
 • 1981 - 1991

2 βιβλία Ημερολογίου Α5 Ταμιευτηρίου 1987-1988. 1 βιβλίο Στατιστικής Ταμιευτηρίου Α9 1985-1987. 6 βιβλία επιταγών εσωτερικού 1981-1986. 10 βιβλία καταστ. καταθέσεων Ταμιευτηρίου 1987-88. 10 βιβλία καταστ. αποδόσεων Ταμιευτηρίου 1987-88. 1 βιβλίο μηνιαίας ταμειακής κατάστασης. 1 συγκεντρωτικό δελτίο αγοράς συναλλάγματος 1991. 1 πινάκιο επιταγών επιστροφής φόρων 1987-1988. 1 δελτίο εξοφλητικών επιταγών συνταξιούχων δημοσίου1987-1988. Aποδείξεις παραλαβής χρηματικών ποσών ΕΤΕ 1987-1988. 1 υπόδειγμα ΠΕΦ Α60 1987-1988. 1 δελτίο αποστολής περίσσειας Ταμείου 1987-1988. 1 φάκελος με μηνιαία δελτία κίνησης κουμπαράδων 1984-1988.

Ταχυδρομικό Γραφείο Κασσανδρείας

Αρχείο Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης

 • GRGSA-CHA ADM.14.1
 • Αρχείο
 • 1929-1992

Βιβλίο προϋπολογισμού Δήμων και Κοινοτήτων, βιβλίο δανείων, βιβλίο εσόδων Δήμων και Κοινοτήτων, βιβλίο καταχωρίσεων βοσκήσιμων τόπων, δασών και αγροκτημάτων, φάκελοι έργων ΟΤΑ, βιβλία Πρωτοκόλλου, βιβλία Κτηματολογίων κοινοτήτων Ν. Χαλκιδικής, βιβλίο ορίων Δήμων και Κοινοτήτων, βιβλίο τακτικού προσωπικού ΟΤΑ, βιβλίο παρακολουθήσεων και εκποιήσεων Δημοτικών και Κοινοτικών κτημάτων και πραγμάτων, βιβλία πρακτικών συνελεύσεως υπηρεσιακού συμβουλίου.

Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού

Αρχείο Τμήματος Τροχαίας Νέων Μουδανιών

 • GRGSA-CHA ADM.31.1
 • Αρχείο
 • 1983-2013

Φάκελοι δελτίων αδικημάτων - συμβάντων, φάκελοι βεβαιώσεων βιβλίων αδικημάτων - συμβάντων, ατομικοί φάκελοι προσωπικού, φάκελοι ατομικών βιβλιαρίων οχημάτων, βιβλία επιθεώρησης και συντήρησης σχημάτων, βιβλία βασικών διαταγών προς οδηγούς σχημάτων, φάκελος άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου, φάκελος εκπαίδευσης αστυνομικών σε κέντρα ανορθόδοξου πολέμου, φάκελος ασφάλειας αλλοδαπών προσωπικοτήτων, φάκελος Συνόδου Κορυφής

Τροχαία Νέων Μουδανιών (Χαλκιδική)

Αρχείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων

 • GRGSA-CHA ADM. 20.1
 • Αρχείο
 • 1992-2004

Φάκελοι έργων, φάκελοι έγκρισης προϋπολογισμού, φάκελοι έγκρισης ισολογισμού, φάκελοι οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων, φάκελοι αποφάσεων δημοτικών συμβουλίων, βιβλίο ταμειακού απολογιστικού πινάκα, φάκελοι προστασίας περιβάλλοντος & διαμόρφωσης ρεμάτων, φάκελος διαμόρφωσης καταστήματος για δημιουργία βιβλιοθήκης, φάκελος μεταφοράς νερού με βυτιοφόρα, φάκελοι εκμίσθωσης αγροτεμαχίων, φάκελοι καταγγελιών - προσφυγών πολιτών & συλλόγων, φάκελοι απαλλοτρίωσης ακινήτων, φάκελος εργαστήριο παραδοσιακών γλυκών-ποτών, φάκελοι αρχιτεκτονικών μελετών, φάκελος παραχώρησης - ανταλλαγής ακινήτων ιδιοκτησίας Δ. Μουδανιών με ιδιώτες, φάκελοι σύνταξης κτηματογράφησης - πολεοδόμησης, φάκελος σύναψης δανείου Δ. Μουδανιών με τράπεζα Πειραιώς.

Αρχείο Υπολιμεναρχείου Νέων Μουδανιών

 • GRGSA-CHA [ADM.7.1, 7.4]
 • Αρχείο
 • 1981-2012

Φάκελοι εκθέσεων αυτοψίας, φάκελοι απόπλοι πλοίων χωρίς άδεια λιμενικής αρχής, φάκελοι παράνομων έργων στον αιγιαλό και παραλία, φάκελοι έρευνας διάσωσης, φάκελοι ναυτοδικείου, φάκελοι εγχειριδίου ασφάλειας ναυσιπλοΐας, φάκελοι αρχαιοτήτων & υποβρύχιων δραστηριοτήτων, φάκελοι θαλάσσιων θηλαστικών, φάκελοι δελτίων συμβάντων, φάκελοι ημερολογίων αλιείας, φάκελοι αδειών, φάκελοι δελτίων άφιξης πλοίων, φάκελοι αλληλογραφίας , φάκελοι έρευνας για περιστατικό ρύπανσης, φάκελοι στατιστικών δελτίων, φάκελοι παραβάσεων και επιθεωρήσεων αλιευτικών σκαφών, φάκελοι μηνιαίων εκθέσεων, φάκελοι αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Υπολιμεναρχείο Νέων Μουδανιών

Αρχείου Κέντρου Νεότητας Πολυγύρου, Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας

 • GRGSA-CHA ADM.16.1
 • Αρχείο
 • 1974-1992

Ατομικοί φάκελοι μαθητών, βιβλίο & φάκελος αποθήκης, βιβλίο παρουσιολογίου προσωπικού, βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία ημερολογίου, βιβλίο διδαχθείσας ύλης, φάκελοι διδαχθείσας ύλης & παρουσίας, φάκελοι αλληλογραφίας, φάκελοι συνεντεύξεων με μαθητές, γονείς και κηδεμόνες, φάκελος απορρήτων εγγράφων, βιβλίο κινηματογραφικών προβολών, φάκελος εβδομαδιαίων προγραμμάτων, φάκελος κατάστασης βιβλίων, φάκελος πρακτικών παραλαβής πετρελαίου, φάκελος βεβαιώσεων εξωτερικών φροντιστηρίων, φάκελος εργασιών παιδιών, φάκελοι υπεύθυνων δηλώσεων - αιτήσεων, φάκελος πρακτικών επιτροπής συνεδριάσεων.

Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας, Κέντρο Νεότητας Πολυγύρου

Βακουφικοί κώδικες (Οθωμ.)

 • ORL002
 • Αρχείο
 • 1835 - 1911

Καταγραφές και αγοραπωλησίες βακουφικών κτημάτων στις περιφέρειες Θεσσαλονίκης, Βέροιας και Χαλκιδικής, καταγραφές καταστημάτων και λουτρών, συντεχνιών, βακουφικών προσόδων.

Οθωμανική Αρχή

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 • GRGSA-CHA [ADM.22.1, 22.2]
 • Αρχείο
 • 1959-2002

Βιβλία εκθέσεων υπηρεσιακής ικανότητας & ουσιαστικών προσόντων, βιβλία δυναμολογίων εκπαιδευτικών, βιβλία εκθέσεων επιθεωρήσεων σχολείων & εκπαιδευτικών λειτουργών, βιβλίο επετηρίδας δασκάλων - νηπιαγωγών, βιβλία υλικού, βιβλίο ταμείου Ε.Μ.Σ. Πολυγύρου, βιβλία ταμείου & πρακτικών μαθητικών κατασκηνώσεων Μεταμόρφωσης, βιβλία πράξεων, βιβλία ακίνητης και κινητής περιουσίας, βιβλία πρωτοκόλλου Α/θμιας - 1ου Γραφείου - 2ου Γραφείου, βιβλία πρωτοκόλλου ορκωμοσίας.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Λαμπρινίδης, Ιωάννης

 • GR ELIA-MIET GR ELIA-MIET Α.Ε. 07/14
 • Αρχείο
 • 1883-1965 (κυρίως 1920-1960)

Το περιεχόμενο είναι αποκλειστικά μεταλλειολογικού και μεταλλευτικού ενδιαφέροντος, χωρίς να περιέχει προσωπικά ή οικογενειακά τεκμήρια. Αναφέρεται κυρίως στον μαγνησίτη (λευκόλιθο) και στα προϊόντα του. Στον φάκελο 1 υπάρχουν εκθέσεις, υπομνήματα και σημειώματα για διάφορα μεταλλεία χρωμίου, μαγγανίου, βωξίτη, λιγνίτη, αντιμονίου, χαλκού, σμύριδας, σιδήρου κλπ. που συναντώνται στην Ελλάδα δίνοντας μία εικόνα του μεταλλευτικού τοπίου της χώρας. Οι φακέλοι 2-4 περιλαμβάνουν υλικό για τα μεταλλεία λευκολίθου στην Εύβοια (Μονή Γαλατάκη, Δαφνώντας, Τρούπι, Δαφνοπόταμος, Τρίγωνο Ταμβακά, Βαθειά Κανάλια, Φοράδα, Λειβαδάκια, Αφράτι) και στη Χαλκιδική (Βάβδος, Καρκάρα, Γερακινή), τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εκμετάλλευσης, στοιχεία για την εξόρυξη και την παραγωγή, τις χημικές αναλύσεις των δειγμάτων και την εμπορία των μεταλλευμάτων. Χάρτες και τοπογραφικά διαγράμματα συνοδεύουν το πλήθος των συμβολαιογραφικών και οικονομικών εγγράφων που αφορούν συμβάσεις μισθώσεων, εκμισθώσεων, παραχωρήσεις μεταλλείων καθώς και μισθολογικά και εργασιακά θέματα. Στους φακέλους 5-10 περιλαμβάνεται υλικό που αφορά όλες τις πτυχές του μαγνησίτη και της καυστικής μαγνησίας. Στοιχεία βιβλιογραφικά, στατιστικά, στοιχεία για το εμπόριο και τους ενδιαφερόμενους αγοραστές, τις φυσικές ιδιότητες, τις εφαρμογές (μαγνησιακό τσιμέντο, μονωτικές πλάκες), τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό για την επεξεργασία και παραγωγή της αλεσμένης καυστικής μαγνησίας. Οι φάκελοι 12-13 αναφέρονται στις δραστηριότητες του Συλλόγου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, επίσημων φορέων των μεταλλευτικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην οικονομική ανασυγκρότηση του χώρου με τα δάνεια του Σχεδίου Μάρσαλ, την κρίσιμη δεκαετία του 1950. Τέλος οι φάκελοι 14-15 περιέχουν έγγραφα σχετικά με την απογραφή των υλικών και των εγκαταστάσεων των μεταλλείων (τροχαίο υλικό, μέσα φόρτωσης, φούρνοι καμίνευσης κλπ.) όπου αποτυπώνεται αναλυτικά όλη η αναγκαία υποδομή για την εκμετάλλευση ενός μεταλλείου, ενώ στους φακέλους 15-20 υπάρχουν πολλά έντυπα φυλλάδια με αναλυτική παρουσίαση μηχανημάτων και ανταλλακτικών καθώς και οδηγίες χρήσης (αεροσυμπιεστές, εκσκαφείς, φορτωτές, φορτηγά) που ήσαν ενημερωτικά για την αγορά, λειτουργία και συντήρησή τους.

[Βλέπε Αρχείο Ιωάννη Γ. Λαμπρινίδη. Ευρετήριο. Επιμέλεια Χριστίνα Βάρδα, ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ, Αθήνα 2014.]

Λαμπρινίδης, Ιωάννης

Περιοδικό "Αρναία"

 • GRGSA-CHA PRS.12.1
 • Αρχείο
 • 1988-2015

Τεύχη περιοδικού «Αρναία»

Περιοδικό "Αρναία"

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 113