Όρμα (Πέλλα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Όρμα (Πέλλα)

Αντίστοιχοι όροι

Όρμα (Πέλλα)

  • UF Τρέσινο (Πέλλα)

Σχετικοί όροι

Όρμα (Πέλλα)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Όρμα (Πέλλα)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Συλλογή κοινότητας Τρέσινου (Όρμα)

  • COL015
  • Συλλογή
  • 1873

Τίτλοι ιδιοκτησίας (οθωμανικοί) του χωριού Tresino (Όρμα) της περιοχής Καρατζόβας (Αριδαίας).

Κοινότητα Τρέσινου