Νεοχώρι (Καρδίτσα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Νεοχώρι (Καρδίτσα)

Αντίστοιχοι όροι

Νεοχώρι (Καρδίτσα)

Σχετικοί όροι

Νεοχώρι (Καρδίτσα)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Νεοχώρι (Καρδίτσα)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Α' Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου

  • GRGSA-KAR EDU136.01
  • Αρχείο
  • 1951-1998

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Ημερήσιοι, Φύλλα έλεγχου, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο Μητρώου και προόδου μαθητών, Βιβλίο παρουσίας προσωπικού.

Α΄ Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου (Καρδίτσα)

Αρχείο Β΄Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου

  • GRGSA-KAR EDU137.01
  • Αρχείο
  • 1955-1990

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ημερήσιοι έλεγχοι και Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής

Β' Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου (Καρδίτσα)