Αλέα (Αρκαδία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αλέα (Αρκαδία)

Αντίστοιχοι όροι

Αλέα (Αρκαδία)

Σχετικοί όροι

Αλέα (Αρκαδία)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αλέα (Αρκαδία)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Αλέας

  • GRGSA-ARK PRI41.1
  • Αρχείο
  • 1965 - 1991

Καταστατικό αγροτικού συνεταιρισμού, ευρετήριον του Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Τεγέας, κατάσταση με τους συνεταιρισμούς που παρέδωσαν βύσσινα, βιβλία Εποπτικού Συμβουλίου, "Γενικής Συνελεύσεως", πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αγροτικός Συνεταιρισμός Αλέας