Ευηνοχώρι (Αιτωλοακαρνανία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Ευηνοχώρι (Αιτωλοακαρνανία)

Equivalent terms

Ευηνοχώρι (Αιτωλοακαρνανία)

Σχετικοί όροι

Ευηνοχώρι (Αιτωλοακαρνανία)

3 Αρχειακή περιγραφή results for Ευηνοχώρι (Αιτωλοακαρνανία)

3 results directly related Exclude narrower terms

Aρχείο Κοινότητας Ευηνοχωρίου Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου

  • GRGSA-AIT RLA. 48
  • Αρχείο
  • 1836-2004

Βιβλία Πράξεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Αποφάσεων Προέδρου, Μητρώα Αρρένων, Βιβλία Ληξιαρχείου, Βιβλία Οικονομικών στοιχείων, Ατομικοί Φάκελλοι υπαλλήλων, φάκελοι αλληλογραφίας (προηγούμενες ενδείξεις: Φ. 1, 2, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29), αδειών λειτουργίας καταστημάτων, Σχολικών Επιτροπών Παιδείας, Πνευματικού Κέντρου, ΤΕΔΚ, Συμβουλίου Περιοχής και Έργων

Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Κοινότητα Ευηνοχωρίου

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Ευηνοχωρίου

  • GRGSA-AIT EDU. 90.1
  • Αρχείο
  • 1921-2000

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Πρακτικά Συλλόγου & Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Μαθητικών Συσσιτίων, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Βιβλιοθήκης, Υλικού, Διδαχθείσης Ύλης, Ημερήσιας σχολικής ζωής, Εμβολιασμών, Πιστοποιητικών Σπουδών, διάφορες εκδόσεις της ΕΟΝ & φάκελοι αλληλογραφίας, δημοπρασιών & τίτλων σπουδών

1ο Δημοτικό Σχολείο Ευηνοχωρίου

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Ευηνοχωρίου

  • GRGSA-AIT EDU. 90.2
  • Αρχείο
  • 1961-2010

Μαθητολόγια, Γενικός Έλεγχος, Βιβλία Μητρώου & Προόδου Μαθητών, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο, Βιβλίο Βιβλιοθήκης & Φύλλα Ελέγχου Μαθητών

1ο Δημοτικό Σχολείο Ευηνοχωρίου