Χρυσούπολη (Καβάλα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Χρυσούπολη (Καβάλα)

Equivalent terms

Χρυσούπολη (Καβάλα)

Σχετικοί όροι

Χρυσούπολη (Καβάλα)

5 Αρχειακή περιγραφή results for Χρυσούπολη (Καβάλα)

5 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Ειρηνοδικείου Χρυσούπολης

  • GR GRGSA-KAV JUS. 10
  • Αρχείο
  • 1930-1989

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας και εισαγομένων αγωγών, πινάκια πολιτικών υποθέσεων και μικροδιαφορών, ευρετήρια ποινικών αποφάσεων Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, ευρετήρια αποφάσεων Πταισματοδικείου, ευρετήρια πολιτικών εκθέσεων και πράξεων, ευρετήρια πολιτικών αποφάσεων τακτικής διαδικασίας, βιβλία αναβλητικών αποφάσεων Μονομελούς, πρακτικά και αποφάσεις Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και Πταισματοδικείου, πολιτικές αποφάσεις, εργατικές αποφάσεις, κτηματολόγια και όρια Κοινοτήτων, εκλογικό υλικό Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών, 1951-1959.

Ειρηνοδικείο Χρυσούπολης

Αρχείο Κοινότητας Πηγών

  • GR GRGSA-KAV RLA. 72
  • Αρχείο
  • 1947-1991

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλίο προσωπικής εργασίας, βιβλίο πληθυσμού, ετήσια δελτία γεωργικής και κτηνοτροφικής στατιστικής έρευνας, φάκελος Τεχνικής Σχολής Χρυσουπόλεως.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Υπηρεσίας Επιμελητών του Δικαστηρίου Ανηλίκων Καβάλας

  • GR GRGSA-KAV JUS. 8
  • Αρχείο
  • 1957-1991

Βιβλία πρωτοκόλλου και φάκελοι αλληλογραφίας, βιβλίο συμβάντων, βιβλία επιμελειών – πρόληψης, βιβλίο δικασίμων, ευρετήριο δικασίμων, ατομικά δελτία και ατομικοί φάκελοι, φάκελοι αποφάσεων άρσης μέτρων, φάκελος εγγράφων Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας, αποφάσεις Ειρηνοδικείων Παγγαίου και Χρυσούπολης, φάκελοι δικασίμων, φάκελος ημερολογίων, ατομικοί φάκελοι επιμελητών ανηλίκων.

Υπηρεσία Επιμελητών του Δικαστηρίου Ανηλίκων Καβάλας