Κρωβύλη (Ροδόπη)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Κρωβύλη (Ροδόπη)

Αντίστοιχοι όροι

Κρωβύλη (Ροδόπη)

Σχετικοί όροι

Κρωβύλη (Ροδόπη)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Κρωβύλη (Ροδόπη)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Κοινότητας Κρωβύλης

  • GRGSA-ROD MUN011.01
  • Αρχείο
  • 1943-1969

Αποφάσεις, δημοτολόγια, οικονομικά, γεωργικά, στρατολογικά θέματα, ζητήματα ιθαγένειας, κοινοτικά έργα.

Δήμος Μαρωνείας - Σαπών, Κοινότητα Κρωβύλης