Ζιάκας (Γρεβενά)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ζιάκας (Γρεβενά)

Αντίστοιχοι όροι

Ζιάκας (Γρεβενά)

Σχετικοί όροι

Ζιάκας (Γρεβενά)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Ζιάκας (Γρεβενά)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Κοινότητας Ζιάκα (Γρεβενά)

  • MUN015.01
  • Αρχείο
  • 1934-1997

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, προϋπολογισμοί-απολογισμοί, μητρώα αρρένων, έργα, δασικά, δημοτολόγια κ.ά..

Κοινότητα Ζιάκα (Γρεβενά)