Κάρπαθος (Δωδεκάνησα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Κάρπαθος (Δωδεκάνησα)

Equivalent terms

Κάρπαθος (Δωδεκάνησα)

Σχετικοί όροι

Κάρπαθος (Δωδεκάνησα)

5 Αρχειακή περιγραφή results for Κάρπαθος (Δωδεκάνησα)

5 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Ιωάννη Οθείτη (Κ57ια)

 • GRGSA-CA- PRI168.01
 • Αρχείο
 • 1950

"Ακριβής εξιστόρησις και περιγραφή της επαναστάσεως Καρπάθου, εκραγείσης την 5ην Οκτωβρίου 1944, ευθύς μετά την αποχώρησιν των Γερμανικών Στρατευμάτων από την Νήσον" υπό του δημοδιδάσκαλου Ιωάννη Γ. Οθείτη, Κάρπαθος, 1950.

Οθείτης, Ιωάννης

Κάρπαθος (συλλογή εγγράφων)

 • GR ELIA-MIET αρ.comp. 609
 • Αρχείο
 • 1795-1861

Χρεωστικές ομολογίες, συμβολαιογραφικά έγγραφα και δικαστικές αποφάσεις σχετικές κυρίως με πωλήσεις γης στην Κάρπαθο.

Πωλητήριο έγγραφο από την Κάρπαθο (Κ79ι)

 • GRGSA-CA- PRI028.21
 • Αρχείο
 • 1841

Πωλητήριο γράμμα από την Κάρπαθο με το οποίο η Κυρανία του Νουάρου από Μενετές πουλά χωράφια προς τον Μαβρομανόλην υιό του Πέρου Λυριστή στο Μεσοχώρι.

Συλλογή εγγράφων Καρπάθου (Κ95γ)

 • GRGSA-CA- COL027.78
 • Συλλογή
 • 1944-1945

Συλλογή εγγράφων που αναφέρονται στην επανάσταση της Καρπάθου κατά των Ιταλικών αρχών την περίοδο 1944 - 1945.