Αηδόνια (Γρεβενά)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αηδόνια (Γρεβενά)

Αντίστοιχοι όροι

Αηδόνια (Γρεβενά)

Σχετικοί όροι

Αηδόνια (Γρεβενά)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Αηδόνια (Γρεβενά)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Κοινότητας Αηδονιών (Γρεβενά)

  • MUN027.01
  • Αρχείο
  • 1859-2003

Απολογισμοί, έργα, Ο.Γ.Α., εκλογικά, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, γεωργοκτηνοτροφικά, δημοτολόγια κ.ά..

Κοινότητα Αηδονιών (Γρεβενά)