Μύλοι (Αργολίδα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Μύλοι (Αργολίδα)

Equivalent terms

Μύλοι (Αργολίδα)

Σχετικοί όροι

Μύλοι (Αργολίδα)

3 Αρχειακή περιγραφή results for Μύλοι (Αργολίδα)

3 results directly related Exclude narrower terms

Έγγραφα Νικόλαου και Σπυρίδωνα Σπηλιωτόπουλου

  • Αρ.Εισ. 127
  • Αρχείο
  • 1821-1826

Αποδεικτικά παραλαβής πυρίτιδας και πολεμικών εφοδίων των αδελφών Σπηλιωτόπουλου από τους: Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, Δημήτριο Υψηλάντη και άλλους οπλαρχηγούς για τις πολεμικές επιχειρήσεις στους Μύλους Ναυπλίου, στις επαρχίες Φαναρίου, Κορώνης κ.ά. (1821). Απόδειξη εισφοράς των αδελφών Σπηλιωτόπουλου στον έρανο του Ναυπλίου (1826).

Σπηλιωτόπουλος, Νικόλαος

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μύλων

  • GR GRGSA-ARG ΕΚΠ.029.001
  • Αρχείο
  • 1903 - 1961

Μαθητολόγιο, γενικός έλεγχος, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, φάκελοι με οικονομικό περιεχόμενο και αλληλογραφία.

Δημοτικό Σχολείο Μύλων