Μαυροβούνιο

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Μαυροβούνιο

Αντίστοιχοι όροι

Μαυροβούνιο

Σχετικοί όροι

Μαυροβούνιο

1 Αρχειακή περιγραφή results for Μαυροβούνιο

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Σύμμεικτη συλλογή Αλέξανδρου Βογιατζή (Κ75γ)

  • GRGSA-CA- COL074.01
  • Συλλογή
  • 1693-1814
  1. Οθωμανικό έγγραφο.
  2. Έγγραφο στα ιταλικά.
  3. Συμβόλαιο της Προσωρινής Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου.
  4. Ευχαριστήριο έγγραφο του Γενικού Πρόξενου της Αγγλίας στην Αλεξάνδρεια.
  5. Έγγραφο του Γενικού Στρατιωτικού Επιμελητή της Μεραρχίας στην Κωνσταντινούπολη Πρίγκηπα Ναπολέοντα.