Σιντική (Σέρρες)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Σιντική (Σέρρες)

Αντίστοιχοι όροι

Σιντική (Σέρρες)

Σχετικοί όροι

Σιντική (Σέρρες)

3 Αρχειακή περιγραφή results for Σιντική (Σέρρες)

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Αγρονομείου Σιντικής

  • ADM025
  • Αρχείο
  • 1980 - 1982

Υπαλληλικά θέματα, γεωργικές και δασικές υπηρεσίες, δενδροφυτεύσεις και εμβολιασμοί δένδρων.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Σιντικής

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σιδηροκάστρου

  • GR GRGSA-SER JUS002.03
  • Αρχείο
  • 1944 - 1970

Έγγραφα Εκθέσεων και πράξεων από το 1946 έως το 1970, έγγραφα πρακτικών πταισματοδικείου Σιντικής του 1951, αποφάσεις πταισματοδικείου Σιντικής( 1945-1946), αιτήσεις προς υποθηκοφυλάκιο Σιντικής και εκθέσεις περιουσιακών καταστάσεων (1947-1950), αποτελέσματα και ψηφοδέλτια δημοψηφίσματος υπερ Βασιλείας το 1946, έγγραφα Οικονομικής Εφορίας (1945-1952) και 1 τετράδιο με τίτλο «Πίνακες Εκτελεστοί Δικηγόρων και Δικαστικών Κλητήρων» του 1952.

Ειρηνοδικείο Σιδηροκάστρου

Αρχείο Εφέδρων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών Σιντικής

  • GR GRGSA-SER COL119.01
  • Αρχείο
  • 1968 - 1992

Βιβλίον πράξεων Γραφείου Εφέδρων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών Σιντικής, βιβλίο Μητρώον Εφέδρων Αξιωματικών Σιντικής, 1 βιβλιάριο (στέλεχος) δελτίων εγγραφής μέλους, 2 αιτήσεις εγγραφής και 2 υπεύθυνες δηλώσεις. Φωτογραφίες ταυτοτήτων.

Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών Σιντικής Σερρών