Ανάφη (Κυκλάδες)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ανάφη (Κυκλάδες)

Αντίστοιχοι όροι

Ανάφη (Κυκλάδες)

Σχετικοί όροι

Ανάφη (Κυκλάδες)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Ανάφη (Κυκλάδες)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Κουλουκουντής, Η. & Βεζύρης, Δ. & ΣΙΑ (συλλογή) (Κ132)

  • GRGSA-CA- COL027.174
  • Αρχείο
  • 1871-1934

Συλλογή Η. Κουλουκουντή και Δ. Βεζύρη & ΣΙΑ:
Στοιχεία για τα λιγνιτωρυχεία Ανάφης και τα ανθρακωρυχεία Πελοποννήσου.
Υλικό που αφορά τη μεταλλευτική εταιρεία "Η Αντίπαρος": Καταστατικό της Εταιρείας του 1872, απόδειξη καταβολής χρημάτων στο Ταμείο της Μεταλλευτικής Εταιρείας και ΦΕΚ τχ. Β' 20 14-07-1903 "Περί εγκρίσεως του καταστατικού της εν Αθήναις Ανωνύμου Εμπορικής Εταιρείας "Νέα Αντίπαρος".
Διάγραμμα μεταλλείων χαλκού στη θέση Βρύσες Ανάφης (1871) που αγοράστηκε στην ίδια δημοπρασία.

Κουλουκουντής, Η. & Βεζύρης, Δ. & ΣΙΑ

Σύμμεικτα (1806, 1809)

  • Αρ.Εισ. 70
  • Αρχείο
  • 1806, 1809

Έγγραφο 1

1806, Μάρτιος

Ορισμός του Διβανίου του "Βασιλικού Τερσανέ" προς τους προεστώτες, επιτρόπους και τον λαό της Σερίφου.

Έγγραφο 2

1809, Φεβρουαρίου 25

Ορισμός του Διβανίου του "Βασιλικού Τερσανέ"προς τους προεστώτες, γέροντες , επιτρόπους και τον "κοινό ραγιά της νήσου Ανάφης῾