Πάγος (Σύρος)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Πάγος (Σύρος)

Αντίστοιχοι όροι

Πάγος (Σύρος)

Σχετικοί όροι

Πάγος (Σύρος)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Πάγος (Σύρος)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πάγου

  • GR EDU001.01
  • Αρχείο
  • 1916 - 1974

Βιβλία ύλης, πρακτικά, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία υλικού, πιστοποιητικά σπουδών, πρακτικά Σχολικής Εφορείας, βιβλία εμβολιασμού και νοσηρότητας, Γενικοί Έλεγχοι κ.λ.π.

Δημοτικό Σχολείο Πάγου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ποσειδωνίας

  • GR EDU019.01
  • Αρχείο
  • 1906 - 1971

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ποσειδωνίας και των καταργημένων Δημοτικών Σχολείων Γαλησσά, Πάγου, Βήσσα, Φοίνικα.

Δημοτικό Σχολείο Ποσειδωνίας