Κουστογέρακο (Χανιά)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Κουστογέρακο (Χανιά)

Αντίστοιχοι όροι

Κουστογέρακο (Χανιά)

Σχετικοί όροι

Κουστογέρακο (Χανιά)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Κουστογέρακο (Χανιά)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κουστογέρακου

  • GRGSA-IAK EDU036.02
  • Αρχείο
  • 1953 - 1979

Βιβλία διδαχθείσης ύλης, βιβλία πρακτικών, βιβλία ταμείου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Δημοτικό Σχολείο Κουστογέρακου