Αδριανούπολη (Τουρκία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αδριανούπολη (Τουρκία)

Αντίστοιχοι όροι

Αδριανούπολη (Τουρκία)

Σχετικοί όροι

Αδριανούπολη (Τουρκία)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Αδριανούπολη (Τουρκία)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Κώδικες Μητρόπολης Αδριανουπόλεως (Κ213)

  • GRGSA-CA- PRI066.01
  • Αρχείο
  • 1889-1911

Κώδικες της Μητρόπολης Αδριανουπόλεως με συμβολαιογραφικές πράξεις (διαθήκες, προικοσύμφωνα, πράξεις υιοθεσίας, πληρεξούσια, πιστοποιητικά γάμων, βαπτίσεων και θανάτων κ.ά.).

Ιερά Μητρόπολη Αδριανουπόλεως

Παρασχίδης, Χαρίλαος

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 22/13
  • Αρχείο
  • 1915 - 1963

Ενδεικτικά Ελληνικού Γυμνασίου και Αστικής Σχολής Αδριανουπόλεως, απολυτήρια, πιστοποιητικό της Ενώσεως Ανταλλαξίμων Μικράς Ασίας, Θράκης, Κωνσταντινουπόλεως και Πόντου, ληξιαρχική πράξη γάμου, δελτία μέλους Δικηγορικού Συλλόγου (1915-1963).

Παρασχίδης, Χαρίλαος