Καρυά (Καρδίτσα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Καρυά (Καρδίτσα)

Αντίστοιχοι όροι

Καρυά (Καρδίτσα)

  • UF Τριζώλο (Καρδίτσα)

Σχετικοί όροι

Καρυά (Καρδίτσα)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Καρυά (Καρδίτσα)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καρυάς (Τριζώλου)

  • GRGSA-KAR EDU017.02
  • Αρχείο
  • 1968 - 1987

Γενικός έλεγχος, Μαθητολόγιο, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών.

Δημοτικό σχολείο Καρυάς (Καρδίτσα)