Ιεράπετρα (Λασίθι)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ιεράπετρα (Λασίθι)

Αντίστοιχοι όροι

Ιεράπετρα (Λασίθι)

Σχετικοί όροι

Ιεράπετρα (Λασίθι)

18 Αρχειακή περιγραφή results for Ιεράπετρα (Λασίθι)

18 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Ανατολικών επαρχιών (Επιτροπείας - Αρχηγού)

 • GRGSA-IAK ADM002.01
 • Αρχείο
 • 1866 - 1869

Έγγραφα ή αναφορές προς τον Γεν. Αρχηγό Ανατολικών επαρχιών Κρήτης (Λασιθίου, Μεραμπέλλου, Σητείας, Βιάννου, Ιεράπετρας και Πεδιάδος) Κωνσταντίνο Σφακιανάκη και έγγραφα ή αναφορές προς την Επαναστατική Επιτροπή

Αρχείο Επιτροπείας Ιεράπετρας

 • GRGSA-IAK ADM008.01
 • Αρχείο
 • 1897 - 1898

Προσχέδιο Κανονισμού της Επιτροπείας, πίνακες διανομής ελαίου εις άπορους Οθωμανούς εκ περισσευμάτων διαχείρισης των τουρκικών ελαιώνων, αντίγραφο δήλωσης της Εκτελεστικής Επιτροπής προς τους Ναυάρχους περί παράδοσης των όπλων, αλληλογραφία Επιτροπείας Ιεράπετρας

Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου Ιεράπετρας "Αθηνά"- Μαρίας Κωτάκη-Κων/νου Ν. Κωτάκη

 • GR GRGSA-IRA EDU. 141
 • Αρχείο
 • 1957-1986

Γενικός Έλεγχος, Bιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Διεύθυνση, Λυκειάρχης, Διδακτικό Προσωπικό, Μαθητές

Ιδιωτικό Γυμνάσιο Ιεράπετρας "Αθηνά" - Μαρίας Κωτάκη-Κων/νου Ν. Κωτάκη

Αρχείο Ιδιωτικών Τεχνικών Σχολών Ιεράπετρας "Μίνως"

 • GR GRGSA-IRA EDU 139
 • Αρχείο
 • 1961-1979

Μαθητολόγια , Γενικοί Έλεγχοι, Ειδικός Έλεγχος, Βοηθητικά Ειδικού Ελέγχου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Εργαστηριακών Μαθημάτων, Τίτλοι Σπουδών, Καταστάσεις Πτυχιακών Εξετάσεων

Ιδιωτικές Τεχνικές Σχολές Ιεράπετρας "Μίνως"

Αρχείο Κ.Ε.Τ.Ε. Ιεράπετρας

 • GR GRGSA-IRA EDU. 144
 • Αρχείο
 • 1982-1986

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας

Κέντρο Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας

Αρχείο Κατωτέρας Επαγγελματικής Σχολής Ιεράπετρας

 • GR GRGSA-IRA EDU. 143
 • Αρχείο
 • 1976-1987

Mαθητολόγια, Γενικός Έλεγχος, Ειδικός Έλεγχος, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Βιβλίο Πράξεων Δ/ντού, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Μισθοδοτικές Καταστάσεις, Τίτλοι-Αιτήσεις Κηδεμόνων

Κατωτέρα Επαγγελματική Σχολή Ιεράπετρας

Αρχείο Λιμενικού Σώματος Ιεράπετρας

 • GR GRGSA-IRA ADM. 10
 • Αρχείο
 • 1985-1989

Φάκελοι: ΥΕΝ/ΔΠΛΣ, ΥΕΝ/ΔΟΥ , ΥΕΝ/ΔΝ ΕΡ, ΥΕΝ/ΔΑΠ, Αλληλογραφία με Λιμενικό Ταμείο - Είσπραξη λιμενικών δικαιωμάτων, Διαταγές καταζητούμενων πλοίων, ΝΑΤ 473/20.1.88, ΝΑΤ 33860/6.5.87, Δελτία κίνησης Θ/Γ, Δελτία στατιστικής λουομένων, Δελτία ναυτιλιακής κίνησης, Αλληλογραφία παραβάσεων Γενικού Κανονισμού Λιμένα, Δικαιολογητικά παρουσίας πληρώματος , Δελτία συμβάντων, Πρωτόκολλα παράδοσης- παραλαβής

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, Λιμεναρχείο Ιεράπετρας

Αρχείο Μέσης Τεχνικής Σχολής Σχεδιαστών Ιεράπετρας

 • GR GRGSA-IRA EDU. 142
 • Αρχείο
 • 1968-1989

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ειδικός Έλεγχος, Βοηθητικοί Ειδικοί Έλεγχοι, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Εκδόσεως και Παραλαβής Πτυχίων, Βιβλία Καταχώρησης Βαθμολογίας Πτυχιακών Εξετάσεων, Βιβλία Πράξεων, Τίτλοι Σπουδών, Πρωτόκολλο Παράδοσης Ιδιωτικών Σχολών Μίνως

Μέση Τεχνική Σχολή Σχεδιαστών Ιεράπετρας

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Ιεράπετρας

 • GR GRGSA-IRA MTG.5
 • Αρχείο
 • 1881-1972
 • Δήμος Ιεράπετρας: Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Εισερχομένων Μεταγραφών, Βιβλία Υποθηκών, Βιβλία Εισερχομένων, Βιβλία Τελών και Δικαιωμάτων, Βιβλία Μερίδων, Ευρετήριο Μεταγραφών, Ευρετήρια Υποθηκών, Γενικό Ευρετήριο, Ευρετήριο Κατασχέσεων, Βιβλία Μεταφράσεων, Βιβλίο Περιλήψεων των προς μετάφραση παραδιδομένων εγγράφων, Βιβλία Εκθέσεων Υποθηκών, Βιβλίο Στατιστικής Υποθηκών, Βιβλίο Στατιστικής Μεταγραφών, Βιβλία Υποθηκών
 • Δήμος Ανατολής: Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Υποθηκών, Βιβλίο Εκθέσεων Υποθηκών, Μεριδολόγια, Γενικό Ευρετήριο Μερίδων, Γενικό Ευρετήριο Υποθηκών,
 • Δήμος Καβουσίου: Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Υποθηκών, Ευρετήρια Μεταγραφών, Ευρετήριο Υποθηκών, Ευρετήρια Μερίδων,
 • Δήμος Κάτω Χωριού: Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Υποθηκών, Γενικό Ευρετήριο Μεταγραφών, Βιβλία Μερίδων, Γενικά Ευρετήρια. Αιτήσεις προς τον Υποθηκοφύλακα, Βιβλίο εμπόρου Ιεράπετρας Δημ. Τσαγκουράκη

Υποθηκοφυλακείο Ιεράπετρας

Συλλογή Γεωργίου Φωτιάδη (Κ230)

 • GRGSA-CA- COL189.01
 • Αρχείο
 • 1902-1943

Αλληλογραφία του Γεωργίου Φωτιάδη (πολίτης της ΕΣΣΔ) με Λουδοβίκο και Αλέκο Φωτιάδη, με τον διαχειριστή του τσιφλικιού του Φωτιάδη στη Σμύρνη, με Τούρκους δικηγόρους σε Σμύρνη και Κωνσταντινούπολη σχετικά με τη διαχείριση και πώληση του τσιφλικιού μετά το 1922. Αλληλογραφία του Φωτιάδη με Τουρκοκρητικό από Ιεράπετρα σχετικά με ζητήματα κτηματικής περιουσίας, επιστολή του Φωτιάδη στο Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού το 1943 με την οποία διαμαρτύρεται για την απαλλοτρίωση του τσιφλικιού του από τις τουρκικές αρχές, συμβόλαια, συμφωνητικά, τίτλοι ιδιοκτησίας και άλλα δικαιολογητικά για την υπόθεση του τσιφλικιού. Αλληλογραφία της οικογένειας Φωτιάδη, αναμνηστικές και οικογενειακές φωτογραφίες, έγγραφο απονομής σύνταξης στον αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Ηλία Δροσόπουλο, δύο εικόνες του Χάρι Τρούμαν, αφισέτες με άποψη της Φρανκφούρτης και του Αμβούργου και πορτραίτο (εβδομαδιαία φωτογραφία) γυναίκας χωρίς στοιχεία, έντυπο Καταστατικό Συνδέσμου Φορολογούμενων Ελλήνων Πολιτών.

Φωτιάδης, Γεώργιος