Φάρσαλα (Λάρισα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Φάρσαλα (Λάρισα)

Αντίστοιχοι όροι

Φάρσαλα (Λάρισα)

Σχετικοί όροι

Φάρσαλα (Λάρισα)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Φάρσαλα (Λάρισα)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Αστικού Σχολείου Αρρένων εν Φαρσάλοις

  • GRGSA-KAR EDU246.01
  • Αρχείο
  • 1937 -1938

Γενικός έλεγχος 1937 - 1946 ( από το 1937 - 1938 είναι του Αστικού Σχολείου Αρρένων εν Φαρσάλοις, από το 1938 -1943 είναι του Αστικού Σχολείου εν Φαρσάλοις, από το 1945 - 1946 είναι του Αστικού Σχολείου Καρδίτσας βρίσκεται στο Αρχείο του Αστικού Σχολείο Αρρένων εν Φαρσάλοις με ΑΕΕ ΕΚΠ. 246.1)

Αστικό Σχολείο Αρρένων εν Φαρσάλοις

Αρχείο Αστικού Σχολείου εν Φαρσάλοις

  • GRGSA-KAR EDU247.01
  • Αρχείο
  • 1938 -1943

Γενικός έλεγχος 1937 - 1946 ( από το 1937 - 1938 είναι του Αστικού Σχολείου Αρρένων εν Φαρσάλοις , από το 1938 1943 είναι του Αστικού Σχολείου εν Φαρσάλοις, από το 1945 - 1946 είναι του Αστικού Σχολείου Καρδίτσας)

Αστικό Σχολείο εν Φαρσάλοις