Καισαριανή (Αττική)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Καισαριανή (Αττική)

Αντίστοιχοι όροι

Καισαριανή (Αττική)

Σχετικοί όροι

Καισαριανή (Αττική)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Καισαριανή (Αττική)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Νεόφυτου, Πατριάρχη σιγίλλιο (Κ49στ)

  • GRGSA-CA- PRI185.01
  • Αρχείο
  • 1792

Σιγίλλιο του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νεοφύτου σε περγαμηνή για τη Μονή Καισαριανής.

Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως