Σύλλη (Ικόνιο)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Σύλλη (Ικόνιο)

Αντίστοιχοι όροι

Σύλλη (Ικόνιο)

Σχετικοί όροι

Σύλλη (Ικόνιο)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Σύλλη (Ικόνιο)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Τουρκικά έγγραφα Σίλλης

  • Τ 6 (πρώην Τ 142-160)
  • Αρχείο
  • 1690 - 1809

Δεκαοχτώ φιρμάνια και μια διαταγή για ζητήματα αγγαρειών και φορολογικών καταχρήσεων σε βάρος των ραγιάδων της Σίλλης

Κοινότητα Σίλλης