Μουζάκι (Καρδίτσα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Μουζάκι (Καρδίτσα)

Αντίστοιχοι όροι

Μουζάκι (Καρδίτσα)

Σχετικοί όροι

Μουζάκι (Καρδίτσα)

9 Αρχειακή περιγραφή results for Μουζάκι (Καρδίτσα)

9 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου

 • GRGSA-KAR EDU128.01
 • Αρχείο
 • 1960 - 2003

Μαθητολόγια. Γενικοί έλεγχοι. Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής. Βιβλία μητρώου και προόδου μαθητών. Βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκάλων. Βιβλίο υλικού. Βιβλίο αξιολόγησης διδασκάλων. Βιβλίο βιβλιοθήκης.

2ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου (Καρδίτσα)

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου

 • GRGSA-KAR EDU126.01
 • Αρχείο
 • 1974 - 1987

Μαθητολόγια, Γενικός έλεγχος, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο μητρώου μαθητών

3ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου

 • GRGSA-KAR EDU057.01
 • Αρχείο
 • 1928 -1961

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι και Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής

Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου (Καρδίτσα)

Αρχείο Ειρηνοδικείου Μουζακίου

 • GRGSA-KAR JUS006.01
 • Αρχείο
 • 1943 - 2008

Πολιτικές εκθέσεις, εφέσεις, πολιτικές αποφάσεις και εκθέσεις, εκθέσεις και πράξεις, αποφάσεις μικροδιαφορών, σχετικά πολιτικών αποφάσεων, αγωγές τακτικής διαδικασίας, αγωγές ειδικής διαδικασίας, αγωγές ειδικής διαδικασίας και ασφαλιστικών μέτρων, πρωτότυπα αγωγών ειδικής διαδικασίας και ασφαλιστικών μέτρων, αιτήσειςκαι αποφάσεις διαταγών πληρωμής, πρακτικά αναβολής και συμβιβασμού, ματαιωθείσες αγωγές (τακτικές, ειδικές, ασφαλιστικές, μικροδιαφορές), αγωγές μικροδιαφορών, ανακοπές ερημοδικίας, προγράμματα πλειστηριασμών, αγωγές που συζητήθηκαν, αιτήσεις εκούσιας, καταστάσεις εξόδων, τελών και δικαιωμάτων δικαστικών επιμελητών για πράξεις ΚΕΔΕ, εισερχόμενα έγγραφα.

Ειρηνοδικείο Μουζακίου (Καρδίτσα)

Αρχείο Πταισματοδικείου Μουζακίου

 • GRGSA-KAR JUS007.01
 • Αρχείο
 • 1997 - 2001

Δικογραφίες του Πταισματοδικείου Μουζακίου από το έτος 1997 έως 2001.

Πταισματοδικείο Μουζακίου (Καρδίτσα)