Άρεια (Αργολίδα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άρεια (Αργολίδα)

Αντίστοιχοι όροι

Άρεια (Αργολίδα)

Σχετικοί όροι

Άρεια (Αργολίδα)

3 Αρχειακή περιγραφή results for Άρεια (Αργολίδα)

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άρειας

  • GRGSA-ARG ΕΚΠ.025.001
  • Αρχείο
  • 1903 - 1964

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία μαθητικών συσσιτίων κ.ά.

Δημοτικό Σχολείο Άρειας

Αρχείο Κοινότητας Άρειας

  • GRGSA-ARG ΔΗΜ.002.001
  • Αρχείο
  • 1914 - 1921

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας του κοινοτικού συμβουλίου.

Κοινότητα Άρειας