Αχλαδοχώρι (Μεσσηνία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αχλαδοχώρι (Μεσσηνία)

Αντίστοιχοι όροι

Αχλαδοχώρι (Μεσσηνία)

Σχετικοί όροι

Αχλαδοχώρι (Μεσσηνία)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αχλαδοχώρι (Μεσσηνία)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Νομαρχία Μεσσηνίας (σύμμεικτη συλλογή) (Κ115η)

  • GRGSA-CA- COL027.148
  • Αρχείο
  • 1940-1950
  1. Αντίγραφο μηνύματος του Διοικητή του Β΄ Νεοζηλανδικού Εκστρατευτικού Σώματος προς τους κατοίκους Αχλαδοχωρίου Μεσσηνίας,
  2. Οκτώ (8) διαφωτιστικά έντυπα της εποχής του Εμφυλίου Πολέμου διαβιβασθέντων δια της Νομαρχίας Μεσσηνίας.