Άρις (Μεσσηνία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άρις (Μεσσηνία)

Αντίστοιχοι όροι

Άρις (Μεσσηνία)

Σχετικοί όροι

Άρις (Μεσσηνία)

6 Αρχειακή περιγραφή results for Άρις (Μεσσηνία)

6 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων - Δημοτικού σχολείου θηλέων - Δημοτικού σχολείου (μικτού) Άριος (πρ. Ασλάναγα - Μεσοποταμίας)

  • GR GRGSA-MES EDU057.01
  • Αρχείο
  • 1892-1947

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής.

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο θηλέων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Άριος (πρ. Ασλάναγα - Μεσοποταμίας)

Αρχείο Κοινότητας Ανεμόμυλου

  • GR GRGSA-MES MUN024.02
  • Αρχείο
  • 1925-1955, 1858-1860, 1990

2 βιβλία πράξεων κοινοτικού συμβουλίου, 1 βιβλίο μεταγραφών Υποθηκοφυλακείου Δήμου Άρεως (τόμ. Β΄), έγχρωμες φωτογραφίες του ποταμού Πάμισου, έγχρωμες φωτογραφίες του ποταμού Άρη.

Κοινότητα Ανεμόμυλου (πρ. Γλιάτα)

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Άριος

  • GR GRGSA-MES ADM015.01
  • Αρχείο
  • 1984-1987

Καταστάσεις συντάξεων και οικογενειακών επιδομάτων ΟΓΑ, αποδείξεις πληρωμής συντάξεων ΙΚΑ, αποκόμματα επιταγών.

Ταχυδρομικό Γραφείο Άριος