Ασπρόπυργος (Αττική)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ασπρόπυργος (Αττική)

Αντίστοιχοι όροι

Ασπρόπυργος (Αττική)

Σχετικοί όροι

Ασπρόπυργος (Αττική)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Ασπρόπυργος (Αττική)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου (ΑΔΣΕΝ/Α) Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

  • GRGSA-CA- ADM262.01
  • Αρχείο

Αρχείο του Γραφείου Γενικής Επιστασίας-Κίνησης-Οπλονομείου: Στατιστικά στοιχεία, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, εξοπλισμό παραρτήματος Σκαραμαγκά, μεταφορές σπουδαστών, μεταβολές-παρουσίες προσωπικού Λιμενικού Σώματος, εορταστικές εκδηλώσεις, ναυτολογήσεις αποναυτολογήσεις σπουδαστών.

Ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου (ΑΔΣΕΝ/Α)

Αρχείο Τοπικού Υποκαταστήματος Ασπροπύργου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)

  • GRGSA-CA- ADM309.01
  • Αρχείο
  • 1957-1996

Βιβλία ρυθμίσεων οφειλών. Βεβαιώσεις Μητρώου. Βιβλία Καθολικά – Βιβλία Ταμείου. Καταστάσεις Οφειλετών εισφορών. Βιβλία Δωροσήμου. Αποφάσεις Διευθύντριας. Πρακτικά Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής. Ατυχήματα. Καταγγελίαι Συμβάσεων Εργασίας. Βιβλίο Καταγγελιών. Τα παλαιότερα Βιβλία Πρωτοκόλλου. Βιβλίο Προγαμιαίων Εξετάσεων. Ευρετήριο επιχειρήσεων. Βιβλία Ευρετήρια Σωματείων. Βιβλίο Προκαταβολών Φαρμακείων. Πρωτόκολλο απεργιών. Απολογισμός ΙΚΑ. Μηνιαία Στατιστικά Υποκαταστήματος. Καταγγελίες σύμβασης εργασίας εντός Ναυπηγείων. Φάκελος εκκ/νου έργου εντός Διϋλιστηρίων.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιφερειακό Υποκατάστημα Ελευσίνας, Τοπικό Υποκατάστημα Ασπροπύργου