Κάλυμνος (Δωδεκάνησα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Κάλυμνος (Δωδεκάνησα)

Αντίστοιχοι όροι

Κάλυμνος (Δωδεκάνησα)

Σχετικοί όροι

Κάλυμνος (Δωδεκάνησα)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Κάλυμνος (Δωδεκάνησα)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αλληλογραφία Εκτάκτου Επιτρόπου Ανατολικών Σποράδων (Χφ176)

  • GRGSA-CA- MAN001.34
  • Αρχείο
  • 1829-1830

Περιέχει αντίγραφα, αυτούσια ή σε περίληψη, των εξερχομένων εγγράφων του Εκτάκτου Επιτρόπου Ανατολικών Σποράδων, από 3 Μαΐου 1830 έως 25 Αυγούστου 1830, καθώς και των εισερχομένων, από 27 Φεβρουαρίου 1829 έως 18 Απριλίου 1829. Οι Ανατολικές Σποράδες ήταν διοικητική περιφέρεια με έδρα τη Σάμο. Η συγκεκριμένη διαίρεση ίσχυσε μόνο μεταξύ 1828 και 1830 και τη θέση του Εκτάκτου Επιτρόπου κατείχε ο Ιωάννης Κωλέττης.

Μαγκλής, Εμμανουήλ

  • GR ELIA-MIET A.E. 14/11
  • Αρχείο
  • 1932-1939 (;)

Οικογενειακή αλληλογραφία (κυρίως επιστολές από την Κάλυμνο της μητέρας του Εμμανούηλ Μαγκλή προς τον γιο της.)

Μαγκλής, Εμμανουήλ