Πτολεμαΐδα (Κοζάνη)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Πτολεμαΐδα (Κοζάνη)

Αντίστοιχοι όροι

Πτολεμαΐδα (Κοζάνη)

Σχετικοί όροι

Πτολεμαΐδα (Κοζάνη)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Πτολεμαΐδα (Κοζάνη)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Διαταγή V Μεραρχίας Ελληνικού Στρατού (Κ120β)

  • GRGSA-CA- PRI028.64
  • Αρχείο
  • 14/12/1912

Διαταγή της V Μεραρχίας του Ελληνικού Στρατού που στάλθηκε από την Κοζάνη προς τον Λόχο του Μηχανικού στα Καϊλάρια (Πτολεμαΐδα).

5η Μεραρχία Ελληνικού Στρατού