Καλή Κώμη (Καρδίτσα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Καλή Κώμη (Καρδίτσα)

Αντίστοιχοι όροι

Καλή Κώμη (Καρδίτσα)

Σχετικοί όροι

Καλή Κώμη (Καρδίτσα)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Καλή Κώμη (Καρδίτσα)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλής Κώμης

  • GRGSA-KAR EDU225.01
  • Αρχείο
  • 1949 - 2004

Γενικοί έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία μητρώου και προόδου μαθητών, Βιβλία ημερήσιων ελέγχων.

Δημοτικό Σχολείο Καλής Κώμης (Καρδίτσα)