Αμπελώνας (Καρδίτσα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αμπελώνας (Καρδίτσα)

Αντίστοιχοι όροι

Αμπελώνας (Καρδίτσα)

Σχετικοί όροι

Αμπελώνας (Καρδίτσα)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αμπελώνας (Καρδίτσα)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμπελώνα

  • GRGSA-KAR EDU066.01
  • Αρχείο
  • 1970 -1985

Φάκελος Σχολικής Εφορείας του Δημοτικού Σχολείου Αμπελώνας

Δημοτικό Σχολείο Αμπελώνα (Καρδίτσα)