Ορχομενός (Αρκαδία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ορχομενός (Αρκαδία)

Αντίστοιχοι όροι

Ορχομενός (Αρκαδία)

Σχετικοί όροι

Ορχομενός (Αρκαδία)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Ορχομενός (Αρκαδία)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ορχομενού (και Ειρηνοδικείων Κλείτορος - Μυλάοντος - Βαλτεσινίκου)

  • GRGSA-ARK JUS7.1
  • Αρχείο
  • 1949 - 2000

Βιβλία απογραφέων, επ΄αυτοφώρω πταισμάτων, εγγραφής πολιτικών υποθέσεων, εκθέσεων καταθέσεων δικογραφών ανακοπών, εφέσεων (επί πολιτικής διαδικασίας), ποινικές αποφάσεις και πρακτικά, πολιτικές αποφάσεις, πρακτικά και αποφάσεις μικροδιαφορών.

Ειρηνοδικείο Ορχομενού (Αρκαδία)