Καβάλα (Νομός)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Καβάλα (Νομός)

Equivalent terms

Καβάλα (Νομός)

Σχετικοί όροι

Καβάλα (Νομός)

102 Αρχειακή περιγραφή results for Καβάλα (Νομός)

102 results directly related Exclude narrower terms

Έγγραφο ευχαριστιών της κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας

 • GRGSA-IAM- COL053
 • Συλλογή
 • 194[5] - 194[9]

Ευχαριστήριο μήνυμα του πρωθυπουργού της Νέας Ζηλανδίας Peter Fraser προς τους κατοίκους της κοινότητας Σιδηροχωρίου Παγγαίου Καβάλας για τη βοήθειά τους σε Νεοζηλανδούς στρατιώτες στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αρχεία Περιφερειακών Διευθύνσεων Καβάλας, Βόλου, Αγρινίου και Κεντρικής Υπηρεσίας Αθηνών του Εθνικού Οργανισμού Καπνού (Ε.Ο.Κ.)

 • GR GSA-ARG ΔΙΟΙΚ. 065.001
 • Αρχείο
 • 1960 - 2002

Αρχεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Καβάλας, Βόλου, Αγρινίου και Κεντρικής Υπηρεσίας Αθηνών του Εθνικού Οργανισμού Καπνού (Ε.Ο.Κ.) κ.ά.

Περιφερειακή Διεύθυνση Καβάλας του Εθνικού Οργανισμού Καπνού (Ε.Ο.Κ.)

Αρχείο Α΄Παιδικού Σταθμού Δήμου Καβάλας

 • GR GRGSA-KAV RLA. 87
 • Αρχείο
 • 1943-1999

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου, καθολικά χρηματικής διαχείρισης, ημερολόγια ταμείου, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Ν.Π.Δ.Δ. "Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προσχολική Αγωγή Καβάλας"

Αρχείο Αγρονομείου Θάσου

 • GRGSA-IAM- ADM021
 • Αρχείο
 • 1979 - 1983

1 φάκελος με πίνακες αγροτικών αδικημάτων, δικαστικής κίνησης, εκθέσεις επιθεωρήσεων.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Θάσου

Αρχείο Αγρονομείου Παγγαίου

 • GRGSA-IAM- ADM327
 • Αρχείο
 • 1969 - 1983

Έγγραφα σχετικά με αγρονομικές διατάξεις εκθέσεις επιθεωρήσεων, δικαστικά, περί καθορισμού γεωργικής ζώνης και πίνακες κινήσεως αγροτικών αδικημάτων.

Αγροφυλακή Ν. Καβάλας, Αγρονομείο Παγγαίου

Αρχείο Αναπτυξιακού Συνδέσμου Τεναγών Φιλίππων

 • GR GRGSA-KAV RLA. 11
 • 1987-1995

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου, φάκελοι αλληλογραφίας, φάκελος σύστασης Αναπτυξιακού Συνδέσμου Τεναγών Φιλίππων, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης Δήμου Ελευθερούπολης

Αρχείο Β΄ Αγρονομείου Θεσσαλονίκης

 • GRGSA-IAM- ADM019
 • Αρχείο
 • 1978 - 1982

Φάκελοι και έγγραφα από τη Δ/κση Αγροφυλακής Ν. Καβάλας: Στατιστικοί πίνακες αγροτικών αδικημάτων, εκθέσεις επιθεωρήσεων, δημόσια ασφάλεια, γεωργικές και δασικές υπηρεσίες.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Θεσσαλονίκης Β΄

Αρχείο Β΄Παιδικού Σταθμού Δήμου Καβάλας

 • GR GRGSA-KAV RLA. 88
 • Αρχείο
 • 1947-2000

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων διοικητικής επιτροπής & διοικητικού συμβουλίου, βιβλία προσκλήσεων, βιβλίο ιδιοκτησίας, βιβλίο μισθολογίου, καθολικά χρηματικής διαχείρισης, ημερολόγια ταμείου, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Ν.Π.Δ.Δ. "Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προσχολική Αγωγή Καβάλας"

Αρχείο Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Καβάλας

 • GR GRGSA-KAV RLA. 90
 • Αρχείο
 • 1987-2000

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου, καθολικά χρηματικής διαχείρισης, ημερολόγια ταμείου, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Ν.Π.Δ.Δ. "Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προσχολική Αγωγή Καβάλας"

Αρχείο Γ΄Παιδικού Σταθμού Δήμου Καβάλας

 • GR GRGSA-KAV RLA. 89
 • Αρχείο
 • 1983-2000

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου, καθολικά χρηματικής διαχείρισης, ημερολόγια ταμείου, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Ν.Π.Δ.Δ. "Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προσχολική Αγωγή Καβάλας"

Αρχείο Γραμματείας Κοινοτικού Συμβουλίου Πραβίου και Δημοτικού Συμβουλίου Ελευθερούπολης

 • GR GRGSA-KAV RLA. 15
 • 1920-1974

Βιβλία πρακτικών κοινοτικού συμβουλίου κοινότητας Πραβίου (που μετονομάστηκε Ελευθερούπολη μετά το 1929), βιβλία πρακτικών και αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου δήμου Ελευθερούπολης, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων δημαρχιακής επιτροπής Ελευθερούπολης.

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης Δήμου Ελευθερούπολης

Αρχείο Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας

 • GR GRGSA-KAV RLA. 16.1, 16.2, 16.3
 • Αρχείο
 • 1956-1991

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων Αδελφάτου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων εκτελεστικής επιτροπής δημοτικής βιβλιοθήκης, βιβλία πρωτοκόλλου και φάκελοι αλληλογραφίας, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας

Αρχείο Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ελευθερούπολης

 • GR GRGSA-KAV RLA. 9.1, 9.2
 • Αρχείο
 • 1927-1994

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλία καταχώρισης δαπανών, πρακτικά συνεδριάσεων δημοτικής επιτροπής παιδείας, ευρετήρια πράξεων δημοτικού συμβουλίου και δημαρχιακής επιτροπής, μητρώο ομογενών Ελευθερούπολης – μόνιμων κατοίκων εξωτερικού, βιβλία και φάκελοι επιτροπής απόρων δημοτών, φάκελος δημοτικών ακινήτων, φάκελοι γεωργίας – κτηνοτροφίας και δασών, φάκελοι κοινωφελών έργων, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ελευθερούπολης

Αρχείο Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας

 • GRGSA-IAM- ADM042
 • Αρχείο
 • 1972 - 1979

Στατιστικά στοιχεία δραστηριότητας - Συμβούλια και Επιτροπές για ρύθμιση θεμάτων κυκλοφορίας - Επιθεωρήσεις σταθμών λεωφορείων - Ανεφοδιασμός αεροπλάνων - Δρομολόγια, εισιτήρια και σταθμοί αστικών και υπεραστικών γραμμών.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καβάλας, Διεύθυνση Συγκοινωνιών

Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ελευθερούπολης

 • GR GRGSA-KAV RLA. 10
 • 1929-1984

Φάκελοι σχεδίου πόλεως Ελευθερούπολης, φάκελοι ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης, φάκελοι έργων: «Λέσχη Πραβίου», τουριστική διαμόρφωση πλατειών, κατασκευή παιδικού σταθμού.

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης Δήμου Ελευθερούπολης

Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καβάλας

 • GR GRGSA-KAV RLA. 5.1, 5.2
 • Αρχείο
 • 1944-1979

Βιβλίο εργατοτεχνικού προσωπικού Μηχανικής Υπηρεσίας Δήμου, φάκελοι έργων οδοποιίας, φάκελοι αδειών και εργασιών ανέγερσης και επισκευής οικοδομών, φάκελοι κινητής και ακίνητης δημοτικής περιουσίας, φάκελος ορίων Δήμου Καβάλας, φάκελοι σχεδίου πόλης της Καβάλας (1957 και 1962), φάκελοι δημοτικών έργων.

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καβάλας

Αρχείο Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας

 • GR GRGSA-KAV JUS. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
 • Αρχείο
 • 1962-2009

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλία καταχωρίσεως και παρακολουθήσεως προσφυγών Μονομελούς, βιβλίο αποφάσεων, βιβλία κλήσεων, βιβλία εισηγητών, πινάκια υποθέσεων Μονομελούς, φάκελοι δικογραφιών Μονομελούς καιΤριμελούς, βιβλίο κλήσεων (κρατικών – δημοτικών) Τριμελούς, ευρετήρια αποφάσεων Μονομελούς και Τριμελούς, βιβλίο αναβολών, φάκελοι αιτήσεων αναστολής, φάκελος λειτουργίας δικαστηρίου, φάκελος αποφάσεων Δικαστικού Συμβουλίου, φάκελοι στατιστικών στοιχείων κίνησης εργασιών Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας

Αρχείο Ειδικού Δικαστηρίου Δοσιλόγων (Σ.Π. 6/1945) Καβάλας

 • GR GRGSA-KAV JUS. 7
 • Αρχείο
 • 1945-1954

Ευρετήριο αποφάσεων Ειδικού Δικαστηρίου Δοσιλόγων Καβάλας, πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεις Δικαστηρίου, εκθέσεις ανακοπής, φάκελοι αιτήσεων προς Ειδικό Δικαστήριο: δικαιολογητικά κατηγορουμένων και ενόρκων, έγγραφα δικαστικών αρχών, βασιλικά διατάγματα, έγγραφα του Συμβουλίου Απονομής Χαρίτων.

Πρωτοδικείο Καβάλας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Θάσου

 • GR GRGSA-KAV JUS. 6
 • Αρχείο
 • 1960-1994

Εκθέσεις και πράξεις Ειρηνοδικείου Θάσου, δικογραφίες Πταισματοδικείου και Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θάσου, εκλογικό υλικό Δημοτικών – Κοινοτικών Εκλογών 16ης Οκτωβρίου 1994.

Ειρηνοδικείο Θάσου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Καβάλας

 • GR GRGSA-KAV JUS. 1.1, 1.2, 1.3
 • Αρχείο
 • 1939-2002

Βιβλία πολιτικών αποφάσεων, βιβλία αποφάσεων επί μικροδιαφορών, βιβλία αγωγών, βιβλία εφέσεων, βιβλία διαταγών πληρωμής, βιβλίο εκούσιας δικαιοδοσίας, βιβλία αγωγών και αιτήσεων, βιβλίο μικροδιαφορών, πινάκια πολιτικών υποθέσεων, φάκελοι αγωγών, εκθέσεις κατασχέσεων.

Ειρηνοδικείο Καβάλας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Παγγαίου

 • GR GRGSA-KAV JUS. 4.1, 4.2
 • Αρχείο
 • 1960-1995

Ευρετήριο πολιτικών αποφάσεων Ειρηνοδικείου Παγγαίου, πινάκια εγγραφής πολιτικών υποθέσεων Ειρηνοδικείου, βιβλίο καταχωρίσεως δικαζόμενων αναβλητικών αποφάσεων Ειρηνοδικείου, φάκελος πολιτικών αποφάσεων Ειρηνοδικείου, ευρετήρια ποινικών αποφάσεων Πταισματοδικείου, βιβλίο κινήσεως δικογραφιών αναβλητικών αποφάσεων Πταισματοδικείου, βιβλίο εφέσεων Πταισματοδικείου, βιβλίο κινήσεως δικογραφιών ερήμην αποφάσεων Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, βιβλία καταχωρίσεως δικαζομένων αναβλητικών αποφάσεων Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, ευρετήρια ποινικών αποφάσεων Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, φάκελοι δικογραφιών Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και Πταισματοδικείου, εκλογικό υλικό Δημοτικών – Κοινοτικών εκλογών 1986.

Ειρηνοδικείο Παγγαίου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Χρυσούπολης

 • GR GRGSA-KAV JUS. 10
 • Αρχείο
 • 1930-1989

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας και εισαγομένων αγωγών, πινάκια πολιτικών υποθέσεων και μικροδιαφορών, ευρετήρια ποινικών αποφάσεων Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, ευρετήρια αποφάσεων Πταισματοδικείου, ευρετήρια πολιτικών εκθέσεων και πράξεων, ευρετήρια πολιτικών αποφάσεων τακτικής διαδικασίας, βιβλία αναβλητικών αποφάσεων Μονομελούς, πρακτικά και αποφάσεις Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και Πταισματοδικείου, πολιτικές αποφάσεις, εργατικές αποφάσεις, κτηματολόγια και όρια Κοινοτήτων, εκλογικό υλικό Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών, 1951-1959.

Ειρηνοδικείο Χρυσούπολης

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καβάλας

 • GR GRGSA-KAV JUS. 9
 • Αρχείο
 • 1945-1996

Πινάκια Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας, βιβλία πρωτοκόλλου Εισαγγελίας, ευρετήρια και βιβλία μηνύσεων, βιβλία φυγόποινων και φυγόδικων, βιβλία αυτοφώρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, βιβλία λιπομαρτύρων Τριμελούς και Ανηλίκων, βιβλία αποφάσεων Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, πινάκια Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και Μονομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων, βιβλίο προβουλευμάτων, βιβλίο πρωτοκόλλου και πινάκιο Ειδικού Δικαστηρίου Σ.Π. 6/45 (Δοσιλόγων), βιβλίο μηνύσεων κατά δημοσίων υπαλλήλων.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας

Αρχείο Εφορίας Καπνού Καβάλας

 • GRGSA-IAM- ADM007
 • Αρχείο
 • 1848 - 1954

1 βιβλίο και διάφορα έγγραφα στη βουλγαρική, γερμανική, ένα ντοσιέ με εφημερίδες, καταστάσεις παραγωγών καπνού, 3 φάκελοι με καπνικά θέματα Καβάλας και Πραβίου (εμπορική αλληλογραφία, έγγραφα επιχείρησης Αφών Παπαστράτου και μερικά οθωμανικά έγγραφα).

Εφορία Καπνού Καβάλας

Αρχείο Εφοριών Καπνού Μακεδονίας

 • GRGSA-IAM- ADM031
 • Αρχείο
 • 1923 - 1949

Έγγραφα που αφορούν συμφωνητικά και πιστοποιητικά αγοραπωλησιών καπνού ανάμεσα σε παραγωγούς και καπνέμπορους σε χωριά της Δράμας, Σερρών, Καβάλας και Παγγαίου.

Εφορίες Καπνού Μακεδονίας

Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως

 • Αρχείο
 • 1918 - 1977

Φάκελοι διορισμών και μεταθέσεων, ενοριακών και εφημεριακών θεμάτων, επισκοπικών θεμάτων, καταγγελιών, αδειών και αποδημιών, γάμων και διαζυγίων και μοναστηριακών θεμάτων.

Ιερά Μητρόπολις Ελευθερουπόλεως

Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Ελευθερουπόλεως

 • GR GRGSA-KAV REL. 1.1, 1.2
 • Αρχείο
 • ΑΒΕ 72: 1920-1957

Βιβλία πρωτοκόλλου και φάκελοι αλληλογραφίας, βιβλίο και φάκελοι πρακτικών Μητροπολιτικού Συμβουλίου, φάκελοι: θρησκευτικής διαπαιδαγώγησης, θεμάτων εκκλησιαστικής και γενικής εκπαίδευσης, φιλανθρωπικού έργου της Μητροπόλεως, αποκατάστασης προσφύγων, ιερών κειμηλίων κομισθέντων υπό προσφύγων, φάκελος ευεργέτη Φροίξου Παπαχρηστίδη, εκθέσεις ιερέων Καβάλας και Παγγαίου περί Βουλγαρικής Κατοχής, περί Εμφυλίου Πολέμου και «Παιδομαζώματος», απογραφικά δελτία Ιερών Ναών και Ιερών Μονών Μητροπόλεως, εκκλησιαστικές εφημερίδες και περιοδικά.

Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως

Αρχείο Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Ελευθερούπολης

 • GR GRGSA-KAV RLA. 12
 • 1983-1990

Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλίο αποφάσεων προέδρου Κ.Α.Π.Η., ευρετήριο αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου, φάκελος οικονομικών στοιχείων.

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης Δήμου Ελευθερούπολης

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας

 • GRGSA-IAM- ADM043
 • Αρχείο
 • 1964 - 1978

Πίνακες κίνησης πλοίων - Στατιστικοί πίνακες κίνησης επιβατών και οχημάτων - Σκάφη τοπικών συγκοινωνιών - Ναυτεργατικές διαφορές - Πίνακες εισφορών από ναυτολόγια κ.ά. Περιέχει επίσης υλικό από τους Λιμενικούς Σταθμούς Ελευθερών, Κεραμωτής, Πρίνου και Θάσου.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας

Αρχείο Κοινότητας Αβραμηλιάς

 • GR GRGSA-KAV RLA. 79
 • Αρχείο
 • 1945-1995

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, δημοτολόγιο, μητρώο θηλέων, ευρετήρια γεννήσεων, γάμων και θανάτων.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Αγίου Κοσμά

 • GR GRGSA-KAV RLA. 67
 • Αρχείο
 • 1946-1994

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλίο προσωπικής εργασίας, μητρώα υποζυγίων και οχημάτων, φάκελοι γεωργίας και κτηνοτροφίας, κατάσταση ομήρων στη Βουλγαρία κατά την περίοδο της Κατοχής, κατάσταση επαναπατρισθέντων συμμοριοπλήκτων, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Αρχείο Κοινότητας Αγιάσματος

 • GR GRGSA-KAV RLA. 70
 • Αρχείο
 • 1945-1985

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, δημοτολόγιο, βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, καθολικό εξόδων, κτηματολογικός πίνακας διανομής αγροκτήματος κοινότητας, μελέτη κατασκευής κοινοτικού καταστήματος, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Ακροποτάμου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 28
 • Αρχείο
 • 1945-1980

Δημοτολόγιο προκαταρκτικό, μητρώο θηλέων, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, φάκελοι οικονομικών στοιχείων, βιβλία πρακτικών και φάκελοι επιτροπής εφοδιασμού και διανομών, πίνακας διανομής αγροκτήματος «Ακροπόταμος» (1950).

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Γέροντα

 • GR GRGSA-KAV RLA. 81
 • Αρχείο
 • 1945-1998

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλίο πρωτοκόλλου εμπιστευτικής αλληλογραφίας, φάκελοι γεωργίας – κτηνοτροφίας, τεύχη περιοδικού "Η σημερινή Βρετανία" (έκδοση του τμήματος ειδήσεων της Βρετανικής Πρεσβείας).

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Γεωργιανής Παγγαίου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 24
 • Αρχείο
 • 1932-1985

Δημοτολόγια, μητρώα αρρένων, βιβλίο πληθυσμού δημοτών, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μητρώο αγροτών και κτηνοτρόφων, φάκελοι γεωργίας και κτηνοτροφίας, φάκελοι οικονομικών στοιχείων, φάκελος κτηματολογίου, χάρτες διανομών και οριστικής διανομής Νικήσιανης – Γεωργιανής Παγγαίου.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Γραβούνας

 • GR GRGSA-KAV RLA. 75
 • Αρχείο
 • 1939-1995

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώο αρρένων, βιβλίο πληθυσμού δημοτών, βιβλία προσωπικής εργασίας, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Διαλεκτού

 • GR GRGSA-KAV RLA. 80
 • Αρχείο
 • 1935-1998

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώα αρρένων, βιβλίο προσωπικής εργασίας, βιβλίο κτηματολογίου, φάκελοι εκτελεσθέντων έργων κοινότητας .

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Διπόταμου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 66
 • Αρχείο
 • 1945-1998

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, μητρώο αρρένων και θηλέων, βιβλίο πληθυσμού δημοτών, βιβλίο στατιστικών στοιχείων της κοινότητας, ευρετήρια γάμων, γεννήσεων και θανάτων, φάκελοι μαθητικών συσσιτίων, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Δύσβατου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 64
 • Αρχείο
 • 1947-1991

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Ελαιοχωρίου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 32
 • Αρχείο
 • 1935-1997

Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώα αρρένων, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλία προσωπικής εργασίας, βιβλία κοινοτικών έργων, ευρετήρια γεννήσεων, γάμων και θανάτων, βιβλίο δημοτών, φάκελοι κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, προσφύγων, καταστάσεις απαχθέντων από Βουλγάρους.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Ελαφοχωρίου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 63.1, 63.2
 • Αρχείο
 • 1934-1990

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, δημοτολόγια, βιβλίο προσωπικής εργασίας, βιβλίο έργων κοινότητας, βιβλίο πληθυσμού δημοτών, φάκελος διανομής κτήματος Ελαφοχωρίου, φάκελοι αλληλογραφίας, οικονομικών στοιχείων, φωτογραφίες παιδικών συσσιτίων.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Ελευθερών

 • GR GRGSA-KAV RLA. 35
 • Αρχείο
 • 1940-1987

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ευρετήρια (αλφαβητικά) γεννήσεων, γάμων και θανάτων, φάκελοι διανομής ρουχισμού, εφοδίων από το εξωτερικό, φάκελοι θυμάτων πολέμου και πολεμικών αποζημιώσεων, κατάλογοι απόρων.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Ερατεινού

 • GR GRGSA-KAV RLA. 82
 • Αρχείο
 • 1934-1989

Δημοτολόγια, βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, μητρώο αρρένων και θηλέων, φάκελοι κτηματολογίου.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Ζαρκαδιάς

 • GR GRGSA-KAV RLA. 77
 • Αρχείο
 • 1945-1998

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλίο πρακτικών επιτροπής εφοδιασμού, μητρώα αρρένων και θηλέων, βιβλίο κτηματολογίου κοινότητας, φάκελοι γεωργίας – κτηνοτροφίας.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Κάριανης

 • GR GRGSA-KAV RLA. 27
 • Αρχείο
 • 1943-1987

Δημοτολόγια, μητρώο αρρένων, πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων διοικούσας επιτροπής και κοινοτικού συμβουλίου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας και ληξιαρχείου, βιβλίο καλλιέργειας και παραγωγής καπνού, φάκελος ζημιών πολέμου, φάκελοι πρόνοιας, απορίας και εφεδρικών επιδομάτων, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Κεχροκάμπου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 68
 • Αρχείο
 • 1935-1998

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, δημοτολόγια, μητρώα αρρένων και θηλέων, βιβλίο πρακτικών επιτροπής καθορισμού απορίας, βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων Αγροφυλακής, μητρώο τροφοδοτούμενων, βιβλίο διανομής ειδών ένδυσης και υπόδυσης, μητρώο κατοίκων, βιβλία γεωργικής παραγωγής και κτηνοτροφικών προϊόντων, βιβλίο κτηματολογίου, βιβλίο καταγραφής ανταρτόπληκτων, φάκελος φιλανθρωπικού σωματείου "Πρόνοια του Παιδιού", φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Λεκάνης

 • GR GRGSA-KAV RLA. 69
 • Αρχείο
 • 1925-1997

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, δημοτολόγια, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, μητρώα αρρένων και θηλέων, βιβλίο εσόδων - εξόδων, βιβλίο στατιστικών στοιχείων κοινότητας, φάκελοι γεωργίας και κτηνοτροφίας, κατάλογοι απόρων κοινότητας.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Μακρυχωρίου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 62
 • Αρχείο
 • 1946-1992

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώα αρρένων και θηλέων, βιβλίο προσωπικής εργασίας, βιβλίο κοινοτικών έργων, φάκελοι γεωργίας και κτηνοτροφίας, φάκελος ανέγερσης και λειτουργίας Ταπητουργικής Σχολής κοινότητας, φάκελος ανέγερσης διδακτηρίου Μακρυχωρίου.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Μυρτοφύτου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 33
 • Αρχείο
 • 1932-1998

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, μητρώα αρρένων και θηλέων, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώα απογραφής κτηνών, φάκελος εποικισμού, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Νέας Ηρακλείτσας

 • GR GRGSA-KAV RLA. 36
 • Αρχείο
 • 1931-1982

Δημοτολόγια, μητρώα αρρένων και θηλέων, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλίο κτηματολογίου, βιβλίο πληθυσμού δημοτών, βιβλίο γεωργικής παραγωγής, βιβλίο προσωπικής εργασίας, βιβλίο φόρου καπνού, φάκελοι γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Νέας Καρβάλης

 • GR GRGSA-KAV RLA. 61
 • Αρχείο
 • 1947-1967

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλίο κοινοτικών έργων, φάκελοι επιτροπής παιδικής διατροφής, παιδικών συσσιτίων.

Δήμος Καβάλας

Αρχείο Κοινότητας Νέας Καρυάς

 • GR GRGSA-KAV RLA. 71
 • Αρχείο
 • 1929-1997

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, δημοτολόγιο, βιβλίο αποφάσεων ενοριακής επιτροπής Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου συνοικισμού Νέας Καρυάς, μητρώα θηλέων, φάκελος Νομομηχανικής - Ανοικοδόμησης, ετήσια δελτία γεωργικής και κτηνοτροφικής στατιστικής έρευνας, φάκελος κτηματολογίου.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Νέας Περάμου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 34
 • Αρχείο
 • 1932-1975

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, μητρώα αρρένων, δημοτολόγιο, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, ευρετήρια (αλφαβητικά) γεννήσεων, γάμων και θανάτων, μητρώα προσωπικής εργασίας, φάκελοι κοινωνικής πρόνοιας και υγείας, φάκελοι Εφορείας Καπνού, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Νικήσιανης Παγγαίου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 23
 • Αρχείο
 • 1927-1986

Δημοτολόγια, μητρώα αρρένων, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία πληθυσμού δημοτών, βιβλίο αποφάσεων προέδρου, βιβλία παρακολουθήσεως προσωπικής εργασίας δημοτών, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Ξεριά

 • GR GRGSA-KAV RLA. 83
 • Αρχείο
 • 1947-1969

Βιβλία πρακτικών κοινοτικού συμβουλίου, βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλίο προσωπικής εργασίας.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Ορφανίου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 26
 • Αρχείο
 • 1943-1988

Δημοτολόγιο (βουλγαρικών αρχών Κατοχής, 1943), μητρώο αρρένων, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, φάκελοι οικονομικών στοιχείων, φάκελος αποφάσεων επιτροπής απαλλοτριώσεων Καβάλας.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Ορφυνίου (Κάτω Λακκοβικίων)

 • GR GRGSA-KAV RLA. 26
 • Αρχείο
 • 1927-1982

Δημοτολόγια, μητρώα αρρένων και θηλέων, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλίο πληθυσμού δημοτών, βιβλίο γεωργικής παραγωγής, βιβλίο φόρου καπνού, φάκελος ανέγερσης εκκλησίας, φάκελοι οικονομικών στοιχείων, κτηματολογικός πίνακας αγροκτήματος Κάτω Λακκοβικίων (1935).

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Πέρνης

 • GR GRGSA-KAV RLA. 76
 • Αρχείο
 • 1933-1998

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, δημοτολόγια, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, μητρώα αρρένων, βιβλίο παραπόνων κατά Αγροφυλάκων, μητρώο τροφοδοτούμενων προσχολικών συσσιτίων, φάκελος ανέγερσης κοινοτικού καταστήματος, φάκελος κτηματολογίου.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Παλαιοχωρίου Παγγαίου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 1.1, 1.2
 • Αρχείο
 • 1927-1979

Δημοτολόγια, βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώα δημοτών και αρρένων, μητρώο τροφοδοτουμένων δεκαετίας 1950, βιβλίο εμπιστευτικού πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλίο εκτελεσθέντων κοινοτικών έργων, φάκελος Ταπητουργικής Σχολής, φάκελοι υγείας – απορίας – φιλανθρωπίας, φάκελοι γεωργικών εφαρμογών, φάκελοι οικονομικών στοιχείων, φάκελοι εκλογών και εκλογικών καταλόγων.

Κοινότητα Παλαιοχωρίου Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Πετροπηγής

 • GR GRGSA-KAV RLA. 74
 • Αρχείο
 • 1929-1993

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία προσωπικής εργασίας, φάκελοι οικονομικών στοιχείων, φάκελοι υγείας – πρόνοιας – απορίας.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Πηγών

 • GR GRGSA-KAV RLA. 72
 • Αρχείο
 • 1947-1991

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλίο προσωπικής εργασίας, βιβλίο πληθυσμού, ετήσια δελτία γεωργικής και κτηνοτροφικής στατιστικής έρευνας, φάκελος Τεχνικής Σχολής Χρυσουπόλεως.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Πλαταμώνα

 • GR GRGSA-KAV RLA. 65
 • Αρχείο
 • 1927-1990

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλίο οπλισμού Διμοιρίας ΜΕΑ Πλαταμώνα, μητρώο αρρένων και θηλέων, βιβλία προσωπικής εργασίας, βιβλίο πληθυσμού δημοτών, βιβλίο θανάτων, φάκελος κοινοτικών σφαγείων.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Ποδοχωρίου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 29
 • Αρχείο
 • 1932-1983

Δημοτολόγιο προκαταρκτικό, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώο τροφοδοτουμένων, βιβλία πρακτικών επιτροπής εφοδιασμού και διανομών, φάκελος επιτροπής παιδικής διατροφής.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Ποντολίβαδου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 73
 • Αρχείο
 • 1954-1998

Δημοτολόγιο, βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώο θηλέων, φάκελος εκπαιδευτικών σχολείου, φορολογικός κατάλογος κοινότητας.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Φιλίππων

 • GR GRGSA-KAV RLA. 17
 • Αρχείο
 • 1944-1999

Βιβλία πρωτοκόλλου και φάκελοι αλληλογραφίας, μητρώα Αρρένων και Θηλέων, βιβλία και φάκελοι πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού/δημοτικού συμβουλίου, βιβλίο αποφάσεων ποινικού συμβουλίου, βιβλίο πληθυσμού δημοτών, βιβλία εκτελεσθέντων κοινοτικών έργων, φάκελοι οικονομικών στοιχείων, φάκελοι γεωργίας και κτηνοτροφίας, φάκελοι δημόσιας υγείας και πρόνοιας, βεβαιώσεις για καταστροφή περιουσιών επί Κατοχής, καταστάσεις προσφύγων και ανταρτόπληκτων.

Δήμος Φιλίππων

Αρχείο Κοινότητας Φωλεάς

 • GR GRGSA-KAV RLA. 31
 • Αρχείο
 • 1946-1998

Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, μητρώο θηλέων, βιβλίο πληθυσμού κοινότητας, φάκελος ορίων κοινοτήτων Μυρτοφύτου και νεοσυσταθείσης Φωλεάς, φάκελος εφορείας καπνού, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Χαλκερού

 • GR GRGSA-KAV RLA. 60
 • Αρχείο
 • 1936-1988

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλίο καταγραφής περιουσιακών στοιχείων των οικογενειών της κοινότητας, μητρώο τροφοδοτούμενων, φάκελος εγγράφων περί ζημιών εξαιτίας των κατακτητών και θυμάτων πολέμου, φάκελος προικοδότησης άπορων κορασίδων, φάκελοι γεωργικής και κτηνοτροφικής στατιστικής.

Δήμος Καβάλας

Αρχείο Κοινότητας Χρυσοχωρίου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 78
 • Αρχείο
 • 1944-1990

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου και κοινοτικής επιτροπής ανάπτυξης, βιβλία προσωπικής εργασίας, κτηματολόγιο.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Περιφερειακής Επιθεώρησης Εργασίας Μακεδονίας

 • GRGSA-IAM- ADM205
 • Αρχείο
 • 1968 - 2010

Φάκελοι εργατικών ατυχημάτων 1970-1973, 1990-1992. Δελτία επιθεωρήσεων 1991-1998. Γενικά πρωτόκολλα ατυχημάτων 1970-1973, 1971-1973, 1968-1969, 1978. Πρωτόκολλα ατυχημάτων 1967-1990 (-1988). Βιβλίο καταγγελιών εργαζομένων και σωματείων κατά επιχειρήσεων 1976-1984. Χρονοδιαγράμματα εκτελουμένων έργων της ΤΥΔΚ 1985-1987. Φάκελοι του Περιφερειακού Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου Μακεδονίας - Θράκης (ΚΕ.Π.Ε.Κ.): Καταγγελίες και μηνύσεις, αρχείο περιφερειακών τμημάτων Κιλκίς και Καβάλας (εντολές, δαπάνες, έλεγχοι, πρόστιμα, αλληλογραφία κ.λ.π.), αναγγελίες και εκθέσεις ατυχημάτων, βιβλία πρωτοκόλλου ατυχημάτων. Συγκεντρωτικοί φάκελοι επαρχίας, μηνιαία συνοπτικά στατιστικά στοιχεία, δαπάνες κίνησης και εκτός έδρας υπαλλήλων, διακοπές και συνεχίσεις οικοδομικών εργασιών, Ημερολόγιο λειτουργίας μικτών επιτροπών και αποζημιώσεις μικτών επιτροπών, υπερωριακή απασχόληση, έλεγχοι σε ΚΕΚ, μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, διοικητικές κυρώσεις υπαλλήλων, εργατικά ατυχήματα Κιλκίς, Βιβλίο θεωρήσεων Ημερολογίου Μέτρων Ασφαλείας. Αρχειακό υλικό του Β' Τομέα Θεσσαλονίκης - Πέλλας: Στοιχεία ελέγχου επιχειρήσεων, διακοπές εργασιών, μηνιαία στατιστικά, γνωστοποιήσεις εργασιών, ΦΑΥ, ΣΑΥ, άδειες οικοδομών, Εκθέσεις αυτοψίας ατυχημάτων.

Υπουργείο Εργασίας, Περιφερειακή Επιθεώρηση Εργασίας Μακεδονίας

Αρχείο Πρωτοδικείου Καβάλας

 • GR GRGSA-KAV JUS. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
 • Αρχείο
 • 1932-2005

Πολιτικές αποφάσεις Πρωτοδικείου, πρακτικά και πινάκια πολιτικών υποθέσεων, βιβλία και φάκελοι αγωγών, αποφάσεις και πράξεις προέδρου Πρωτοδικείου, αποφάσεις Συμβουλίου Πρωτοδικών, βιβλία πρακτικών Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου, ευρετήριο διαθηκών, βουλεύματα Πλημμελειοδικείου, πρακτικά και αποφάσεις Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, πρακτικά και αποφάσεις Ειδικού Δικαστηρίου και Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων, βιβλία εφέσεων Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων Πλημμελειοδικείου, ευρετήρια αποφάσεων Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, βιβλίο αποφάσεων και Ημερολογίου Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Καβάλας, επικυρωμένοι εκλογικοί κατάλογοι Δήμου Καβάλας και περιφέρειας Ειρηνοδικείων Καβάλας, Παγγαίου, Νέστου και Θάσου 1946 και 1951, δικογραφίες ποινικών υποθέσεων, εκλογικό υλικό Βουλευτικών εκλογών 1993.

Πρωτοδικείο Καβάλας

Αρχείο Πρωτοδικείου Καβάλας

 • GRGSA-IAM- JUS004
 • Αρχείο
 • 1965-1989

Εκλογικό υλικό βουλευτικών, δημοτικών και κοινοτικών εκλογών (1985-89). Φάκελλοι Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου. Φάκελλος πτωχεύσεων.

Πρωτοδικείο Καβάλας

Αρχείο Πταισματοδικείου Καβάλας

 • GR GRGSA-KAV JUS. 2
 • Αρχείο
 • 1945-1993

Βιβλία και φάκελοι πρακτικών και αποφάσεων συνεδριάσεων, ευρετήρια ποινικών αποφάσεων, βιβλία αποληψίμων, βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλία υποβαλλόμενων προανακριτικών παραγγελιών, βιβλία προανακριτικών παραγγελιών ξένων αρχών, βιβλία αναβλητικών αποφάσεων, βιβλία εφέσεων, βιβλίο αντιρρήσεων, βιβλίο μετατροπής ποινών, βιβλία δικογραφιών συνοπτικής διαδικασίας, φάκελοι δικογραφιών, φάκελοι προσωπικού.

Πταισματοδικείο Καβάλας

Αρχείο τμήματος δημοτικής κατάστασης Δήμου Ελευθερούπολης

 • GR GRGSA-KAV RLA. 8
 • 1917-1984

Κατάλογοι ομήρων Πραβίου (απαχθέντων στη Βουλγαρία κατά τις βουλγαρικές Κατοχές 1916-18 και 1941-44), μητρώα επιστρατευμένων εργατών, στρατιωτών διαφόρων όπλων Ελλήνων και Βουλγάρων (βουλγαρικών αρχών Κατοχής), μητρώα και καταστάσεις υπηρετούντων στον Εθνικό Στρατό, φάκελος Ελληνικής Ιθαγένειας (περί μη Ελλήνων)1928-1945, μητρώα αρρένων κοινότητας / δήμου Πραβίου (Ελευθερουπόλεως), βιβλία ληξιαρχικών πράξεων θανάτου (βουλγαρικών αρχών κατοχής)1941-1944, βιβλία ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων και γάμων (βουλγαρικά)1944, δημοτολόγια δήμου Ελευθερουπόλεως, φάκελοι δημοτικών και βουλευτικών εκλογών, απογραφικά δελτία πληθυσμού.

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης Δήμου Ελευθερούπολης

Αρχείο τμήματος δημοτικής κατάστασης Δήμου Καβάλας

 • GR GRGSA-KAV RLA. 2
 • 1914-1973

Δημοτολόγια Δήμου Καβάλας, ευρετήρια μητρώων αρρένων, μητρώα αρρένων, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλία ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων – βαπτίσεων, γάμων.

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης Δήμου Καβάλας

Αρχείο Τμήματος Δημοτικού Ταμείου Δήμου Καβάλας

 • GR GRGSA-KAV RLA. 7
 • 1951-1960

Βιβλία εισπράξεων και πληρωμών, βιβλία χρεωπιστώσεως πελατών τέλους απορριμμάτων και δικαιώματος υδροληψίας.

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Καβάλας

Αρχείο Τμήματος Στρατιωτικών Εισφορών και Επιτάξεων Δήμου Καβάλας

 • GR GRGSA-KAV RLA. 6
 • Αρχείο
 • 1940-1964

Μητρώα αυτοκινήτων, δικύκλων, τρικύκλων, ποδηλάτων, λεωφορείων, φορτηγών αυτοκινήτων, βιβλίο απογραφής οχημάτων.

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Καβάλας

Αρχείο Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Νομού Καβάλας

 • GR GRGSA-KAV RLA. 14
 • 1987-2000

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων διοικούσας επιτροπής, βιβλία πρωτοκόλλου και φάκελοι αλληλογραφίας, φάκελοι οικονομικών στοιχείων, φάκελοι καθορισμού διοικητικών ορίων κοινοτήτων Νομού Καβάλας, φάκελοι ετήσιων τακτικών συνεδρίων ΤΕΔΚ Νομού Καβάλας.

Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Νομού Καβάλας

Αρχείο Υπηρεσίας Εκμεταλλεύσεως Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Καβάλας

 • GR GRGSA-KAV RLA. 3.1, 3.2
 • 1920-1965

Βιβλία νέων πελατών ηλεκτροφωτισμού, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων Επιτροπής Εκμεταλλεύσεως Ηλεκτρικής Ενέργειας, βιβλίο στατιστικών στοιχείων Εργοστασίου Ηλεκτροφωτισμού Καβάλας, βιβλία καθολικά: εισπράξεων και πληρωμών, συνδέσεων, παροχών, δικτύων, φωτισμού πόλης, κανονισμός Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Επιχειρήσεως Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Καβάλας.

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Καβάλας

Αρχείο Υπηρεσίας Επιμελητών του Δικαστηρίου Ανηλίκων Καβάλας

 • GR GRGSA-KAV JUS. 8
 • Αρχείο
 • 1957-1991

Βιβλία πρωτοκόλλου και φάκελοι αλληλογραφίας, βιβλίο συμβάντων, βιβλία επιμελειών – πρόληψης, βιβλίο δικασίμων, ευρετήριο δικασίμων, ατομικά δελτία και ατομικοί φάκελοι, φάκελοι αποφάσεων άρσης μέτρων, φάκελος εγγράφων Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας, αποφάσεις Ειρηνοδικείων Παγγαίου και Χρυσούπολης, φάκελοι δικασίμων, φάκελος ημερολογίων, ατομικοί φάκελοι επιμελητών ανηλίκων.

Υπηρεσία Επιμελητών του Δικαστηρίου Ανηλίκων Καβάλας

Αρχείο Φιλαρμονικής Κοινότητας Κρηνίδων

 • GR GRGSA-KAV RLA. 22
 • Αρχείο
 • 1969-1991

Βιβλίο αποφάσεων διοικούσας επιτροπής φιλαρμονικής, πρωτόκολλο και φάκελοι αλληλογραφίας, φάκελος οικονομικών στοιχείων.

Δήμος Φιλίππων

Διοικητικός Κώδιξ Αντιπροσωπείας και Δημογεροντίας της εν Καβάλα Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος

 • GR GRGSA-KAV NOT. 6
 • Αρχείο
 • 1895-1908

Πρακτικά γενικών συνελεύσεων Κοινότητας – πρακτικά συνεδριάσεων της «Κεντρικής Επιτροπής», της Αντιπροσωπείας, της Δημογεροντίας και διαφόρων επιτροπών της Κοινότητας – κανονισμοί της «Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Καβάλας» του 1899 και 1907.

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Καβάλας

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 102