Εξοχή (Δράμα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Εξοχή (Δράμα)

Αντίστοιχοι όροι

Εξοχή (Δράμα)

Σχετικοί όροι

Εξοχή (Δράμα)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Εξοχή (Δράμα)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Εξοχής Δράμας

  • GRGSA-DRA EDU093.01
  • Αρχείο
  • 1945-1992

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Εξοχής (Δράμα)