Βαθύ (Σάμος)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Βαθύ (Σάμος)

Αντίστοιχοι όροι

Βαθύ (Σάμος)

 • UF Χώρα (Σάμος)

Σχετικοί όροι

Βαθύ (Σάμος)

30 Αρχειακή περιγραφή results for Βαθύ (Σάμος)

30 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δήμου Βαθέος (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1960-1990

Αποσπάσματα πρακτικών, περί υδρεύσεως, φάκελοι εκτελέσεως διαφόρων έργων, διοργάνωση φεστιβάλ σαμιώτικου κρασιού, περιοδικά και τοπικές εφημερίδες.

Δήμος Βαθέος (Σάμος)

Αρχείο Δήμου Βαθέος (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1999-2003

Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βαθέος.

Δήμος Βαθέος (Σάμος)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βαθέος (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1897-1966

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας Σχολείου και Σχολικής Εφορείας, Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι. Μαθητολόγια Εξαταξίων Αρρένων Βαθέος. Έλεγχοι 2ου Δημοτικού Σχολείου. Γενικοί Έλεγχοι Μικτού Βαθέος. Μητρώα και Έλεγχοι Αστικής Σχολής Βαθέος. Πιστοποιητικά σπουδών, Πρακτικά κ.ά..

Δημοτικό Σχολείο Βαθέος (Σάμος)

Αρχείο Κοινότητας Βαθέος (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1795

Κώδικες εκκλησιών Βαθέος, Δημοτολόγια, Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία Ταμείου, τόμοι εφημερίδων, Μητρώα αρρένων, βιβλία Δανείου, Απογραφών, Διαχείριση δημόσιας αλυκής, βιβλία Αγροζημιών.

Κοινότητα Βαθέος (Σάμος)

Αρχείο Λιμενικού Ταμείου Βαθέος (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1901-1983

Πρακτικά λιμενικής επιτροπής Βαθέος, βιβλία Πράξεων εκτελεστικής επιτροπής, βιβλίο Χρηματικών ενταλμάτων, Ημερολόγιο, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Επιθεωρήσεις Εμπορικού Ναυτικού, Λιμενικά έργα Βαθέος, μελέτες επισκευής παραλιακής οδού, λιμενοβραχίονος κ.λπ., έργα επεκτάσεως λιμένος, φωτισμός Λιμένος, διαρρύθμιση αποθήκης Λιμεναρχείου-Τελωνείου, μηχανήματα λιμενικών έργων.

Λιμενικό Ταμείο Σάμου

Εφημερίδα "Ευνομία" (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1895-1898

Τόμοι με φύλλα της εφημερίδας "Ευνομία", από το φύλλο αρ. 1, με ένδειξη "εν Λιμένι Βαθέος τη 23η Μαρτίου 1895". Διευθυντές και συντάκτες οι Σωκράτης Ιωαννίδης και Ηρακλής Θαλασσινός.

Ιωαννίδης, Σωκράτης

Εφημερίδα "Εφημερίς των Σαμίων"

 • Αρχείο
 • 1929-1931

Φύλλα της εφημερίδας "Εφημερίς των Σαμίων" που εξέδιδε ο Ν. Α. Σολούνιας στο Βαθύ της Σάμου.

Σολούνιας, Αριστοτέλης

Εφημερίδα "Κήρυξ Σάμου"

 • Αρχείο
 • 1946-1949

Φύλλα της εφημερίδας "Κήρυξ Σάμου" που εξέδιδε στο Βαθύ Σάμου ο Αχιλλέας Μακρής.

Εφημερίδα "Νέα Σάμος"

 • Αρχείο
 • 1958-1963

Φύλλα της εφημερίδας "Νέα Σάμος" που εξέδιδαν στο Βαθύ Σάμου οι Ιωάννης Σπύρου και Δημ. Κεφάλας.

Εφημερίδα "Πανσαμιακή"

 • Αρχείο
 • 1928

Φύλλα της εφημερίδας "Πανσαμιακή" που εξέδιδε στον Λιμένα Βαθέος ο Ιωάννης Δ. Γιαγάς, με υπεύθυνο σύνταξης τον Αλέξανδρο Χίου.

Εφημερίδα "Πρόοδος" (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1952

Τεύχη της εφημερίδας "Πρόοδος" που εκδιδόταν "παρ' επιτροπής" στο Βαθύ της Σάμου.

Εφημερίδα "Σάμος"

 • Αρχείο
 • 1948-1950

Τεύχη της εφημερίδας "Σάμος" που εξέδιδαν στον Λιμένα Βαθέος οι Μιχαήλ και Κώστας Δούκας.

Εφημερίδα "Σαμιακά Νέα"

 • Αρχείο
 • 1950-1953

Τεύχη της εφημερίδας "Σαμιακά Νέα" που εξέδιδε στον Λιμένα Βαθέος ο Σταμάτιος Βαρελλάς.

Εφημερίδα "Σαμιακά Νέα"

 • Αρχείο
 • 1954-1956

Φύλλα της εφημερίδας "Σαμιακά Νέα" που εξέδιδε στον Λιμένα Βαθέος ο Σταμάτιος Βαρελλάς.

Εφημερίδα "Σαμιακή"

 • Αρχείο
 • 1955-1991

Τόμοι με φύλλα της εφημερίδας "Σαμιακή" που εξέδιδε στο Βαθύ ο Ηλίας Γιαννουλόπουλος.

Συλλογή Ηρώς Παπαμόσχου

 • Αρχείο

Ένα μουσικό βιβλίο, συλλογή κουτιών από τσιγάρα της βιομηχανίας Καραθανάση και μία βινιέτα.

Συλλογή Καραθανάση

 • Αρχείο
 • 1900-1948
 1. Υλικό της καπνοβιομηχανίας Καραθανάση: Βιβλία ταμείου, Στατιστικοί πίνακες εξαγωγής καπνού, εργατών, πρόχειρα βιβλία ταμείου.
 2. Λοιπό υλικό: Περιοδικά ''Μόρφωση'', 15ήμερη έκδοση της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε, "Αγροτική Επιθεώρηση", μαθήματα πολιτικής οικονομίας Σχολής ''Δημήτρης Γληνός'', έγγραφα του Κ.Κ.Ε..

Συλλογή Κώστα Τζανετή

 • Αρχείο
 • 1799-1820, 1984

5 δικαιοπρακτικά έγγραφα περιοχής Βαθέος Σάμου των ετών 1799-1820 και ένα δακτυλόγραφο κείμενο του Κώστα Τζανετή με τίτλο "Δυο τραγικές μέρες του '17", αναφερόμενο στα Γιαγαδικά της Σάμου.