Πύργος (Σάμος)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Πύργος (Σάμος)

Αντίστοιχοι όροι

Πύργος (Σάμος)

Σχετικοί όροι

Πύργος (Σάμος)

9 Αρχειακή περιγραφή results for Πύργος (Σάμος)

9 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πύργου (Σάμος)

  • Αρχείο
  • 1913-1982

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία Ακίνητης περιουσίας, Βιβλιοθήκης, Μαθητικού συσσιτίου, Καταθέσεων, Πρακτικών Σχολικής Εφορείας, φάκελοι εγκυκλίων, αλληλογραφία, τίτλοι σπουδών, φάκελος νυχτερινού σχολείου, φάκελος αρχείου μαθητικού συνεταιρισμού Πύργου Σάμου.

Δημοτικό Σχολείο Πύργου (Σάμος)

Εφημερίδα "Πύργος" (Σάμος)

  • Αρχείο
  • 1992-1995

Τόμος με φύλλα της εφημερίδας ''Πύργος. Μηνιαία εφημερίδα των απανταχού Πυργιωτών Σάμου". Περιέχει τα φύλλα με αρ. 45 (Ιανουάριος 1992) έως και 78 (Ιανουάριος 1995).

Εφημερίδα ''Πύργος'' (Σάμος)

  • Αρχείο
  • 1987-1991

Τόμος της εφημερίδας ''Πύργος" της Σάμου. Περιέχει τα φύλλα με αρ. 1 έως 44.

Ηχογραφημένες συνεντεύξεις εφημερίδας "Χαραυγή" (Σάμος)

  • Αρχείο
  • 1999-2000

Συναντήσεις των δημοσιογράφων της εφημερίδας "Χαραυγή" για τη στήλη ''Εν Δήμω'' στις πόλεις και στα χωριά του Νόμου Σάμου: στον Πύργο, τον Μαραθόκαμπο, τις Ράχες, τον Άγιο Κήρυκο.

Εφημερίδα "Χαραυγή" (Σάμος)