Λευκόγεια (Δράμα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Λευκόγεια (Δράμα)

Αντίστοιχοι όροι

Λευκόγεια (Δράμα)

Σχετικοί όροι

Λευκόγεια (Δράμα)

5 Αρχειακή περιγραφή results for Λευκόγεια (Δράμα)

5 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λευκογείων Δράμας

  • GRGSA-DRA EDU111.02
  • Αρχείο
  • 1955-2013

2 πρωτόκολλα, Βιβλίο Σχολικού Συμβουλίου, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Τετράδιο βιβλιοθήκης, Ημερολόγιο σχολικής ζωής, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας (2 βιβλία), Βιβλίο Μητρώου προσωπικού, Βιβλία Μητρώου, Βιβλίο Μαθητολογίου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Πράξεων Προϊσταμένου, Βιβλίο Πράξεων Προσωπικού, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας.

Δημοτικό Σχολείο Λευκογείων (Δράμα)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Λευκογείων Δράμας

  • GRGSA-DRA EDU110.01
  • Αρχείο
  • 1965-2010

Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Πρωτοκόλλου, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Συλλόγου Διδασκόντων, Βιβλίο Πράξεων Προϊσταμένης, Πρωτόκολλο

Νηπιαγωγείο Λευκογείων (Δράμα)