Άμφεια (Μεσσηνία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άμφεια (Μεσσηνία)

Equivalent terms

Άμφεια (Μεσσηνία)

Σχετικοί όροι

Άμφεια (Μεσσηνία)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Άμφεια (Μεσσηνία)

2 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο κοινότητας Άμφειας

  • GRGSA-MES MUN028.01
  • Αρχείο
  • 1914-1998

Αρχείο κοινότητας Αμφείας αποτελούμενο από:πρακτικά συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1914-1942, 1949-1982, 1995-1998), βιβλίο πληθυσμού δημοτών, δημοτολόγιο προκαταρκτικό (1961), πρωτόκολλο δημοτολογίου (1959-1972), βιβλίο εκδόσεως πιστοποιητικών απορίας (1964-1974), βιβλία υπόχρεων σε προσωπική εργασία (1965-1975).

Κοινότητα Αμφείας (πρ. Γαρδικίου)