Αμπελάκια (Δράμα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αμπελάκια (Δράμα)

Αντίστοιχοι όροι

Αμπελάκια (Δράμα)

Σχετικοί όροι

Αμπελάκια (Δράμα)

6 Αρχειακή περιγραφή results for Αμπελάκια (Δράμα)

6 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμπελακίων

 • GRGSA-DRA EDU020.03
 • Αρχείο
 • 1967-2004

Βιβλίο Διεκπεραίωσης, Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, Πρωτόκολλο, Πρωτόκολλο Σχολικού Ταμείου, Βιβλίο Παρουσίας, Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων, Σχολική Εφορία

Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμπελακίων Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU020.02
 • Αρχείο
 • 1945-2005

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Μαθητολόγια, Βιβλίο Πρωτοκόλλου, Βιβλία Πιστοποιητικά Σπουδών, Βιβλία Πρωτοκόλλου, Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Επιτροπής.

Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμπελακίων Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU020.01
 • Αρχείο
 • 1958

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μητρώου Προόδου, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλίο Πιστοποιητικό Σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων (Δράμα)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Αμπελακίων Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU021.02
 • Αρχείο
 • 1976-2004

Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Επιτροπής, Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας, Βιβλία Μητρώου Νηπίων, Βιβλίο Πράξεων, Βιβλίο Μητρώου Προσωπικού

Νηπιαγωγείο Αμπελακίων (Δράμα)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Αμπελακίων Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU021.01
 • Αρχείο
 • 1976

Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλίο Υλικού, Βιβλίο Πράξεων, Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας

Νηπιαγωγείο Αμπελακίων (Δράμα)