Μικρόκαμπος (Δράμα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Μικρόκαμπος (Δράμα)

Αντίστοιχοι όροι

Μικρόκαμπος (Δράμα)

Σχετικοί όροι

Μικρόκαμπος (Δράμα)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Μικρόκαμπος (Δράμα)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μικροκάμπου Δράμας

  • GRGSA-DRA EDU057.01
  • Αρχείο
  • 1945-2003

Βιβλίο Μητρώο Προόδου, Μαθητολόγια, Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλία Βιβλιοθήκης, Βιβλία Πρωτοκόλλου Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλα Σχολείου, Βιβλίο Υλικού-Περιουσίας

Δημοτικό Σχολείο Μικροκάμπου (Δράμα)