Μαυρομμάτι (Καρδίτσα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Μαυρομμάτι (Καρδίτσα)

Αντίστοιχοι όροι

Μαυρομμάτι (Καρδίτσα)

Σχετικοί όροι

Μαυρομμάτι (Καρδίτσα)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Μαυρομμάτι (Καρδίτσα)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μαυρομματίου

  • GRGSA-KAR EDU119.01
  • Αρχείο
  • 1925 - 2005

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής και Ευρετήριο Μητρώου μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Μαυρομματίου (Καρδίτσα)