Αμμόχωστος (Κύπρος)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αμμόχωστος (Κύπρος)

Αντίστοιχοι όροι

Αμμόχωστος (Κύπρος)

Σχετικοί όροι

Αμμόχωστος (Κύπρος)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αμμόχωστος (Κύπρος)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Έδρας Ναυτιλιακού Ακολούθου (Προξενικού Λιμεναρχείου) Αμμοχώστου

  • GRGSA-CA- ADM276.01
  • Αρχείο
  • 1974-1986

Αλληλογραφία μετά της εν Κύπρω Πρεσβείας της Ελλάδος. Αλληλογραφία μετά κυπριακών αρχών. Αλληλογραφία – Διαταγές περί αδειών στις εκλογές – δημοψηφίσματα. Αλληλογραφία – Αναφορές και εγκρίσεις μετακινήσεων Προξ. Λιμεναρχών. Αλληλογραφία – Αναφορές και εγκρίσεις αδειών Προξ. Λιμεναρχών. Αλληλογραφία επί διαφόρων θεμάτων Γραφείου Διοικητικού.

Έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου στην Αμμόχωστο (Προξενικό Λιμεναρχείο Αμμοχώστου)