Κρέστενα (Ηλεία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Κρέστενα (Ηλεία)

Αντίστοιχοι όροι

Κρέστενα (Ηλεία)

Σχετικοί όροι

Κρέστενα (Ηλεία)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Κρέστενα (Ηλεία)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Παπαδάς, Δημήτριος

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 8/03
  • Αρχείο
  • 1946-1980

Αλληλογραφία, τεχνικά σχέδια, πρακτικά Δ.Σ., φύλλα τοπικών εφημερίδων, και Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, χειρόγραφες σημειώσεις (ανάμεσά τους και εκτενές βιογραφικό σημείωμα), φωτογραφίες κ.ά. που αφορούν τη δράση του Δημητρίου Παπαδά ως μέλους και προέδρου του Δ.Σ. του Συνδέσμου Σκιλλουντίων «Τα Κρέστενα». Το υλικό αφορά τις ενέργειες του Συνδέσμου και του Παπαδά για την ύδρευση των Κρεστενών, την ανοικοδόμηση εκκλησιών της κοινότητας την ίδρυση νοσοκομείου, τη σύσταση τμήματος Περι-ηγητικής Λέσχης, τις τιμητικές διακρίσεις του Παπα-δά, φωτογραφίες κ.ά.

Παπαδάς, Δημήτριος