Βριλήσσια (Αττική)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Βριλήσσια (Αττική)

Αντίστοιχοι όροι

Βριλήσσια (Αττική)

Σχετικοί όροι

Βριλήσσια (Αττική)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Βριλήσσια (Αττική)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Τοπικής Μονάδας Υγείας Χαλανδρίου / πρώην Υγειονομικής Υπηρεσίας Χαλανδρίου /

  • GRGSA-CA- ADM319.01
  • Αρχείο
  • 1984 - 1989

Στελέχη συνταγολογίων. Περιέχονται και στελέχη συνταγολογίων του Τοπικού Ιατρείου Βρηλισσίων. Τα έγγραφα του αρχείου δημιουργήθηκαν όταν η Τοπική Μονάδα Χαλανδρίου ονομαζόταν Υγειονομική Υπηρεσία Χαλανδρίου.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπική Μονάδα Υγείας Χαλανδρίου