Ήρια (Αργολίδα)

Ταξονομία

Κώδικας

Ίρια (Αργολίδα) Map of Ήρια (Αργολίδα)

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ήρια (Αργολίδα)

Αντίστοιχοι όροι

Ήρια (Αργολίδα)

Σχετικοί όροι

Ήρια (Αργολίδα)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Ήρια (Αργολίδα)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ηρίων

  • GRGSA-ARG ΕΚΠ.020.001
  • Αρχείο
  • 1908 - 1981

Βιβλία μαθητολόγιου, γενικών ελέγχων, Σχολικής Εφορείας, αλληλογραφίας κ.ά., φάκελοι με διάφορα έγγραφα και οικονομικά στοιχεία.

Δημοτικό Σχολείο Ηρίων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κάτω Ηρίων

  • GRGSA-ARG ΕΚΠ.021.001
  • Αρχείο
  • 1938 - 1968

Βιβλίο πράξεων Σχολικής Εφορείας, βιβλίο πράξεων του σχολείου, πρωτόκολλο αλληλογραφίας κ.ά.

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Ηρίων