Ηράκλεια (Σέρρες)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ηράκλεια (Σέρρες)

Αντίστοιχοι όροι

Ηράκλεια (Σέρρες)

Σχετικοί όροι

Ηράκλεια (Σέρρες)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Ηράκλεια (Σέρρες)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Οικοδομικός Συνεταιρισμός Ηράκλειας «Η Αναγέννησις της Τζιουμαγιάς»

  • GR ELIA-MIET 07/14Θ
  • Αρχείο
  • 1930-1960

Το αρχείο περιλαμβάνει φωτοαντίγραφα διαφόρων εγγράφων του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Ηράκλειας «Αναγέννησις της Τζιουμαγιάς», κυρίως για την περίοδο 1936-1939.

Οικοδομικός Συνεταιρισμός Ηράκλειας «Η Αναγέννησις της Τζιουμαγιάς»