Άνθεια (Έβρος)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άνθεια (Έβρος)

Αντίστοιχοι όροι

Άνθεια (Έβρος)

Σχετικοί όροι

Άνθεια (Έβρος)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Άνθεια (Έβρος)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Κοινότητας Άνθειας

  • MUN021
  • Αρχείο
  • 1951-1997

Βιβλία πρωτοκόλλου, πρακτικά συνεδριάσεων, βιβλία βεβαιωμένων εσόδων, καθολικά εξόδων, μητρώο υπαλλήλων.

Κοινότητα Άνθειας (Έβρος)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Άνθειας

  • EDU040
  • Αρχείο
  • 1969-2004

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, μαθητολόγιο, μητρώο νηπίων.

Νηπιαγωγείο Άνθειας (Έβρος)