Μενίδι (Αττική)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Μενίδι (Αττική)

Equivalent terms

Μενίδι (Αττική)

Σχετικοί όροι

Μενίδι (Αττική)

5 Αρχειακή περιγραφή results for Μενίδι (Αττική)

5 results directly related Exclude narrower terms

Αρχεία σχολείων που παραδόθηκαν από το 1ο Γενικό Λύκειο Αχαρνών

  • GRGSA-CA- EDU013.01
  • Αρχείο
  • 1897-1967

Πρόκειται για τα αρχεία των σχολείων : Εξατάξιο Γυμνάσιο Αυλώνος, Εξατάξιο Γυμνάσιο Αχαρνών Στο αρχείο του Γυμνασίου Αχαρνών περιλαμβάνεται αρχειακό των παρακάτω σχολείων : Ελληνικό Σχολείο Μενιδίου, Ημιγυμνάσιο Μενιδίου, Γυμνασίου Αχαρνών. Το αρχειακό υλικό αποτελείται από υπηρεσιακά βιβλία (σύνολο 36): απουσιών και προφορικής βαθμολογίας, πιστοποιητικών σπουδών, πρακτικών εισιτηρίων εξετάσεων, πρακτικών Συλλόγου Καθηγητών, πρακτικών Σχολικής Εφορείας, πράξεων εισιτηρίων εξετάσεων, υλικού, πρακτικών Συλλόγου Καθηγητών, γενικού ελέγχου, ειδικού ελέγχου, μαθητολογίου, πρακτικών εισιτηρίων εξετάσεων, πρωτοκόλλου αλληλογραφίας κ.ά.

1ο Γενικό Λύκειο Αχαρνών

Αρχείο Ελληνικού Σχολείου Μενιδίου

  • Αρχείο
  • 1889 - 1948

Βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλίο ειδικού ελέγχου, μαθητολόγιο, βιβλίο υλικού, πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

Ελληνικό Σχολείο Μενιδίου

Αρχείο Ημιγυμνασίου Μενιδίου

  • Αρχείο
  • 1896-1939

Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, μαθητολόγιο, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων καθηγητών, βιβλία πρακτικών σχολικής εφορείας, πρωτόκολλο αλληλογραφίας σχολικής εφορείας, πρωτόκολλο αλληλογραφίας ημιγυμνασίου, βιβλίο υλικού, πρακτικά συνεδριάσεων Τ[αμείου] Ε[πιτροπής] Π[ρόνοιας] Σχολείων Μενιδίου.

Ημιγυμνάσιο Μενιδίου

Τοπογραφικά διαγράμματα και χάρτες (Κ285)

  • GRGSA-CA- PRI028.47
  • Αρχείο

Τοπογραφικά διαγράμματα διανομής, που συντάχθηκαν από την Τοπογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, για τα κτήματα της Αττικής Κάτω Σούλι - Λοιμικό υπέρ προσφυγικής ομάδας Σεβδίκιοϊ (1932), Μήλεσι (1928), Ωρωπός (1927) και Σκάλα Ωρωπού (1927). Αποσπάσματα κτηματολογικών πινάκων διανομής κτημάτων Βουρβάς Αττικής και Εθνικών Αγωνιστών Ραφήνας. Χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού για Χαλκιδική (πριν από 1912), Αττική, Πικέρμι - Αραφήνα (Ραφήνα), Μαρκόπουλο - Κερατέα, Λιόπεσι (Παιανία) και Μενίδι.

Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Τοπογραφικής Υπηρεσίας